Comité 4/5 mei en Oranjevereniging

Adresgegevens en contactpersonen

Comité 4 en 5 mei, p/a de heer C. van Meer, Anna van Burenlaan 4, 6669 AS Dodewaard.
Tel. 0488-411764 cvanmeer@planet.nl.

Oranjevereniging Dodewaard, p/a de heer W. van Breda, voorzitter, Kalkestraat 31, 6669 CL Dodewaard. tel. 0488-428053 /  06 – 4350 1850.
E-mail: info@oranjeverenigingdodewaard.nl.