Geef uw mening over toekomstige locaties voor laadpalen

De komende jaren neemt het elektrisch rijden sterk toe. Dus ook de behoefte aan laadpalen. De meeste nieuwe laadpalen komen bij mensen thuis op de oprit of bij bedrijven op de parkeerplaats. Op plekken waar dit niet kan, zijn laadpalen in de openbare ruimte nodig. Deze laadpalen zijn voor iedereen toegankelijk. In de gemeente Neder-Betuwe  bereiden we ons daarop voor. We hebben een plan gemaakt met locaties voor laadpalen. U kunt tot 29 april aangeven wat u vindt van de voorgestelde locaties.

Plankaart met toekomstige locaties van laadpalen in de openbare ruimte

Wat is de behoefte aan laadpalen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte tot 2025? We hebben een inschatting gemaakt en de locaties op een plankaart gezet. Daarbij hielden we rekening met loopafstanden en ruimte: niet elke parkeerplaats is geschikt om een laadpaal bij te plaatsen.

De laadpalen worden geplaatst:

  • op plekken waar wij een grote behoefte zien of verwachten (vaak locaties waar weinig of geen opritten zijn bij woningen), óf
  • op aanvraag van iemand uit de omgeving èn deze aanvraag is door ons goedgekeurd. De laadpalen zijn bedoeld voor elektrische auto’s die niet op privéterrein kunnen opladen.

Meestal direct twee parkeerplaatsen

Na plaatsing van een laadpaal richten we in de meeste gevallen direct twee parkeerplaatsen in voor het opladen van elektrische auto’s. 

U kunt t/m 29 april reageren op de geplande locaties

De plankaart met geplande toekomstige laadpalen is nog niet definitief. U kunt hier nog op reageren t/m 29 april.

Op de plankaart ziet u:

  • Met zwarte kleur: de bestaande, openbare laadpalen (reageren kan niet meer)
  • Met blauwe kleur: de geplande, toekomstige laadpalen (hier kunt u nog op reageren)

Hoe kunt u een reactie geven?

U kunt reageren op de toekomstige locaties door te klikken op de blauwe stip en uw reactie te typen.

Naar de Plankaart

Klik hier voor de plankaart.

Hoe verder?

Officieel verkeersbesluit

Na het sluiten van de reactietermijn bekijken wij de reacties. Daarna beoordelen we of een locatie moet worden aangepast. Voor een parkeerplaats met laadpaal voor elektrische voertuigen met een bord erbij is een verkeersbesluit nodig. De verkeersbesluiten plaatst de gemeente op www.officielebekendmakingen.nl. Tegen een verkeersbesluit kunt u bezwaar maken als u het niet eens bent met zo’n voor elektrische voertuigen gereserveerde parkeerplaats.

Plaatsing laadpalen in openbare ruimte door Vattenfall InCharge

Vanaf 1 juli 2022 plaatst en beheert Vattenfall InCharge de laadpalen in de openbare ruimte in de gemeente Neder-Betuwe. De komende 3 jaar mag alleen Vattenfall laadpalen in de openbare ruimte plaatsen. Deze laadpalen worden daarna nog minimaal 10 jaar beheerd en onderhouden door Vattenfall.

De huidige laadpalen van andere aanbieders blijven staan en het beheer en onderhoud wordt nog tot minimaal 10 jaar na plaatsing uitgevoerd door deze partijen.