Actie Schone Waal op 26 maart 2022

Verenigingen halen container vol zwerfafval uit uiterwaarden Neder-Betuwe

Op 26 maart was er een Actie Schone Waal georganiseerd. Acht verenigingen hielpen mee met het opruimen van zwerfafval in de uiterwaarden van Neder-Betuwe. Langs de Waal werd vanaf de Alexanderbrug tot aan de kerncentrale in Dodewaard troep opgeruimd. Samen hebben de verenigingen een volle container met maar liefst 1060 kilo zwerfafval opgehaald. De Actie Schone Waal zorgt ervoor dat veel troep niet met de rivier mee de zee in spoelt.

Handschoenen, zakken en vuilgrijpers

Om 10.00 uur gingen de opruimploegen van start, goed uitgerust met handschoenen, vuilgrijpers, zakophouders en plastic zakken. Het was een mooie zonnige dag voor het waaljutten. ’s Middags was de container helemaal gevuld met zwerfafval.

Flessenpost uit Keulen

Natuurlijk wordt het gebruikelijke zwerfafval opgeraapt, zoals: glas en (bier)flesjes, veel blikjes, veel grote plasticflessen en -bekertjes, piepschuim, snoeppapiertjes, lege chipszakjes, veel kleine kapotte stukjes plastic, plastic kratjes. Eén ploeg vond zelfs een fles met een briefje van een kind uit Keulen!

Zwaar tillen aan een meerpaal

Bij de haven moest naast verschillende stootblokken ook een loodzware meerpaal van kunststof opgeruimd worden. Een jonge vrijwilliger sleepte de meerpaal in z’n eentje naar de weg. Met vereende krachten kregen de mannen de meerpaal tenslotte in de container. Een enorme krachtprestatie van deze Waaljutters!

Zes verenigingen uit Neder-Betuwe

De verenigingen die meehielpen waren: Stichting Stal Ziggy, Muziekvereniging Kunst na Arbeid, Sportfokkersvereniging Dodewero, Vrouwenvereniging Dorcas, Vereniging  Ons Tehuis, Buurtvereniging de Voorste Akker, de Motorclub en Truck- en tracktorpulling IJzendoorn.

Doe ook mee met de volgende actie!

De Actie Schone Waal wordt tweemaal per jaar georganiseerd: in april en oktober. Verenigingen krijgen een financiële vergoeding voor de hulp bij het opruimen van zwerfafval. Nieuwe verenigingen die ook willen meedoen met de actie kunnen zich opgeven via email: duurzaamheid@nederbetuwe.nl.