Zorg en welzijn

Klik op onderstaande kopjes voor meer informatie.

Accordion item is ingeklapt
 • Kernpunten: sinds de lockdown zijn de inloopspreekuren (de loketten) van de kernpunten in Ochten, Dodewaard, Kesteren, Opheusden en het gemeentehuis gesloten. Inwoners melden zich nu telefonisch (dagelijks tussen 9 en 12 uur) of per mail (24 uur per dag).
  Huisbezoeken vinden weer plaats volgens de geldende regels van het RIVM.
 • Sociaal team: Huisbezoeken vinden weer plaats volgens de geldende regels van het RIVM.

Accordion item is ingeklapt

Dak- en thuislozen en Maatschappelijk Opvang, georganiseerd in de regio Rivierenland.

Regionale Instelling voor Beschermend en Begeleid Wonen (RIBW)

 • Nachtopvang: vier mensen hebben gebruik gemaakt van de nachtopvang.
 • Er zijn drie extra verzoeken geweest voor de nachtopvang. Omdat er geen plek vrij is kon het RIBW niet op deze verzoeken ingaan.
 • De acht mensen die op de wachtlijst stonden hebben zich niet meer gemeld en het RIBW heeft ze ook niet actief benaderd. Totaal zijn er nu twaalf mensen geregistreerd voor een plek bij de nachtopvang.
 • De twee mensen die eerder zelf zijn vertrokken uit RIBW wegens corona zijn nog steeds in beeld. Het RIBW maakt zich zorgen over één van deze cliënten omdat deze persoon nu erg hoog in gebruik is. Op dit moment is er voor de kliniek een wachtlijst. Het RIBW houdt wel nog steeds contact met de cliënt.
 • Het RIBW heeft één cliënt vanuit Nijmegen overgenomen op een BW-plek omdat Nijmegen helemaal vol zit qua BW-plekken.
 • De bewoners van het RIBW zijn nog steeds gezond.

Iriszorg

 • De dagopvang vangt vijf of zes mensen op. Van deze mensen komen er vier vanuit de nachtopvang. De rest van de mensen variëren en lopen in/uit. Er is één nieuw cliënt bij gekomen.

GGD/Meldpunt bijzondere zorg (MBZ)

 • Er zijn deze week (week 19) wat meer meldingen voor casussen binnengekomen.
 • MBZ heeft intern overleg over het al dan niet op huisbezoek gaan bij mensen omdat persoonlijk contact wel belangrijk is bij de doelgroep zorgmijders.
 • Acute dienst van ProPersona heeft het wel druk volgens MBZ, maar heeft het nog steeds onder controle.

Overig

 • Over het algemeen lijkt het dat er geen problemen zijn in Rivierenland met dak en thuislozen oftewel de Oggz-doelgroep, maar dit kan stilte voor de storm zijn.
 • We weten wel dat op dit moment veel mensen hoog in (drugs)gebruik zijn en klachten hebben, maar omdat klinieken vol zitten kunnen wij deze mensen niet meteen helpen.
 • Er is wegens de corona-maatregelen weinig contact met deze doelgroep. Dit belemmert om de doelgroep beter in beeld te brengen. ProPersona en MBZ overwegen daarom om toch meer face2face contact te maken. Wel op afstand natuurlijk.
 • Belangrijk blijft om preventief en vroeg signalen op te pakken als het gaat om deze doelgroep.

Accordion item is ingeklapt
 • Met de overige partijen in de gezondheidszorg vindt veel afstemming plaats. Zij hebben een eigen rol in de crisisorganisatie. Landelijke maatregelen komen rechtstreeks van de GHOR of de VRGZ. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg op de voet om waar mogelijk te kunnen helpen met knelpunten en toekomstscenario’s.
 • GGD GZ heeft 200 fte vrijgespeeld in haar formatie voor de inzet in de crisisbeheersing. Zij heeft ook een belangrijke rol bij bijvoorbeeld het testen van zorgmedewerkers. Hier schuilt een enorm financieel risico waarvan onduidelijk is of het Rijk dit allemaal compenseert. Tegelijkertijd ligt ander werk en projecten bij de GGD nu stil, hebben zij ook te maken met een stuwmeer aan verlofuren en moeten later andere werkzaamheden ingehaald worden.
 • Ziekenhuizen, verzorging- en verpleeghuizen worden gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet.
 • Het ziekenhuis Tiel heeft een eigen crisisteam. Het ziekenhuis heeft zich helemaal ingericht op een grote toestroom van coronapatiënten. Er is een aparte ingang gecreëerd en Pro Persona is gevraagd om versneld een afdeling naar Nijmegen te verhuizen om meer bedden te kunnen inrichten.
 • Er is rechtstreeks contact tussen de crisisteams van de gemeente en ziekenhuis om af te stemmen wat de ontwikkelingen op gebied van de opvang van coronapatiënten zijn.
 • De bewoners van de verzorgingstehuizen hebben het moeilijk. Zij kunnen geen bezoekers meer ontvangen, zien zieke medebewoners en medebewoners die overlijden.
 • Het personeel heeft extra zorgdruk als gevolg van toename van zieke bewoners en ziekte van collega’s. Zij staan midden in de frontlinie van deze crisis.
 • Ook tijdens coronacrisis gaan de individuele vaccinaties voor kinderen van 0-4 jaar op het consultatiebureau door. Ook zwangeren kunnen op het consultatiebureau nog steeds de 22 wekenprik tegen kinkhoest halen. Collectieve vaccinatierondes worden waar mogelijk uitgesteld.