Sport en cultuur

Lees hier meer over de geldende regels bij sport en cultuur.

Kijk ook op deze pagina voor corona-ondersteuning voor sport en op deze pagina voor corona-ondersteuning voor cultuur- en buurtorganisaties.

Sport

Update 2 augustus 2021: De geldende coronaregels voor sport zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Cultuur

Update 3 juni 2021:

 • Bibliotheken zijn open (doorstroomlocatie)
 • Dorpshuizen (publieke locatie) kunnen weer openen, met de volgende regels:
  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
  • Reserveren is verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
  • Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
  • De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
  • De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen.
  • Een vaste zitplek is verplicht. Dit geldt voor alle locaties waar er geen doorstroom van mensen is. Dat zijn locaties waar mensen veelal zitten en niet veranderen van plek tijdens hun bezoek.
  • In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per ruimte toegestaan.
  • In doorstroomlocaties, zoals een bibliotheek, mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig zijn. Dit geldt algemeen voor alle locaties binnen en buiten.
  • Mondkapjes blijven in publiek toegankelijke binnenruimten verplicht.

Klik hier voor meer informatie over de plannen voor opening van publiek toegankelijke locaties.

 • De mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeoefening worden verruimd. Er geldt nog wel een aantal voorwaarden.
  • Per ruimte mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn.
  • Volwassenen vanaf 18 jaar mogen met maximaal 50 personen samen kunst- en cultuur beoefenen. Dit is exclusief personeel. En geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar.
  • Groepslessen zijn voor alle leeftijden toegestaan.
  • Tijdens de kunst- en cultuurbeoefening hoeven deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden als dit nodig is voor het uitoefenen van de activiteit. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen.
  • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
  • Publiek is niet toegestaan.

Klik hier voor meer informatie over zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren.

Risico's

OmschrijvingRisicoTermijnGevolg voor gemeenteImpact financieel
Sportprojecten en fysiek buurtsportwerk vinden in aangepaste vorm plaatsInterventies die al ingezet waren, zoals Neder-Betuwe Bloeit!, gaan wel door maar leveren minder resultaat.Korte en mogelijk langeBinnen de mogelijkheden die er zijn wordt hier alsnog uitvoering aan gegeven, hetzij beperkter dan oorspronkelijk gepland vanwege de beperkende maatregelen voor sport en sportverenigingen die van kracht zijn. 
SportaccommodatiesDe gemeente mist huurinkomsten, doordat er geen huur is geïnd voor de periode dat de sportaccommodaties niet gebruikt mochten worden vanwege een gedwongen sluiting door de coronamaatregelen.KorteDeze worden naar verwachting voor de periode 12 maart – 1 juni 2020 gecompenseerd door het rijk. Hiervoor is door het kabinet een compensatieregeling opgezet. We hebben een aanvraag ingediend. Binnen afzienbare tijd is duidelijk hoe dit uitpakt en of de misgelopen huurinkomsten volledig worden gedekt. 
SportverenigingenDe (financiële) impact van de coronacrisis op (kleine) sportverenigingen moet nog blijken.KorteVoor amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is door het kabinet een compensatieregeling opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kwamen amateursportverenigingen in aanmerking om een tegemoetkoming te ontvangen. Aanvragen konden worden ingediend t/m 11 oktober. Het is vooralsnog onbekend hoeveel verenigingen in onze gemeente deze aanvraag hebben gedaan.