Onderwijs en opvang

(Thuis)onderwijs

Update 3 juni 2021:

  • Alle scholen voor basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs zijn volledig open. Kinderen met verkoudheidsklachten blijven thuis en laten zich testen. Ook als dat lichte klachten zijn zoals niezen of een snotneus. Dit is op advies van het OMT.

  • Vanaf 7 juni moeten alle middelbare scholen weer open zijn voor al hun leerlingen. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Dat betekent dat alle leerlingen tegelijk fysiek les op school kunnen krijgen. Alle andere coronamaatregelen op de middelbare scholen blijven wel gelden, zodat het verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Voor hen zijn zelftesten beschikbaar om 2 keer per week preventief thuis te testen.

Opvang

Update 3 juni 2021:

  • Opvang is is volledig open. Dit geldt voor de kinderdagopvang (0-4 jaar), gastouderopvang (0-12 jaar), de BSO en de naschoolse opvang (4-12 jaar)

Aanvullende en actuele informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Risico's

OmschrijvingRisicoTermijnGevolg voor gemeenteImpact financieel
Personeelsgebrek bij kinderopvang om kinderen met cruciale ouders op te vangen.  Onvoldoende capaciteit bij kinderopvang voor de noodopvangKorteDe gemeente moet crisisopvang organiseren.Beperkt
Subsidies peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid zijn verleend voor periode waarin geen uitvoering plaatsvond voor kinderen die dit nodig hebben.Kinderen lopen achterstand op in (taal)ontwikkeling. Doelen en resultaten op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid worden mogelijk niet behaald.MiddelWijze van vaststellen rechtmatigheid subsidie.Onbekend
Er zijn kinderen die normaalgesproken ondersteuning ontvangen vanuit de Jeugdwet en/of Passend Onderwijs. Zij zijn mogelijk (verder) achterop geraakt op onderwijsgebied of in hun algemene/sociaal-emotionele ontwikkeling.Het beroep dat op de Jeugdwet wordt gedaan, wordt hierdoor groter om deze achterstanden te herstellen.  LangeResultaten worden niet behaald met partners.Onbekend
Voor kinderen in kwetsbare situaties kon geen opvang worden gerealiseerd die volledig overeenkwam met de normale schoolgang.Door (extra) spanningen in de gezinnen is er voor deze kinderen na de crisis wellicht (meer) ondersteuning nodig.LangeKans op meer aanvragen en trajecten op grond van de Jeugdwet.Onbekend
Voorschot verleend aan vervoersbedrijf voor niet gereden ritten leerlingenvervoer.Betalingen buiten contract om en voor niet uitgevoerde prestaties is onrechtmatig.MiddelMogelijk geen goedkeurende verklaring bij jaarrekening 2020.Beperkt