Gemeentelijke organisatie

Update 23 november 2020:

Dienstverlening

 • Het gemeentehuis is voorlopig alleen open op werkdagen in de ochtend en op de donderdagavond. Alleen op afspraak, te maken via tel. 14 0488 of via de button op de website. Deze afspraak is te maken voor een tijdstip in de ochtend tussen 09:00 en 12:00 uur (op werkdagen) en voor een tijdstip op de donderdagavond tussen 17:00 en 19:30 uur.
 • Documenten bij de receptiebalie zijn (zonder afspraak) af te halen bij de receptie tijdens de openingstijden.
 • Telefonisch zijn we alle werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur bereikbaar. Betaling graag met pinpas. Deze openingstijden duren tot nader bericht.
 • De balie werkt alleen op afspraak. Dit is om het aantal contacten te minimaliseren. Voor het afhalen van documenten kunt u zonder afspraak bij de receptie terecht tijdens de openingstijden.
 • Communicatie over openingstijden en het inplannen van afspraken vindt plaats via de eigen website en socialemediakanalen.
 • De Kernpunten zijn telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur: 0488-449992. Mailen kan ook. De fysieke locaties zijn dicht.
 • Huwelijken zijn mogelijk op het gemeentehuis. Hiervoor geldt een maximum van 30 gasten.
 • Wij verwerken dagelijks de binnengekomen en uitgaande post. Daarbij hebben wij een digitale handtekening ingevoerd om de fysieke aanwezigheid op het gemeentehuis te beperken.
 • De naturalisatieceremonie en de lintjesregen zijn aangepast.

Management

 • Wij sturen op een minimale bezetting; alleen voor strikt noodzakelijke werkzaamheden en werkzaamheden die alleen in het gemeentehuis kunnen of moeten plaatsvinden zijn medewerkers in het gemeentehuis aan de slag, mits zij geen gezondheidsklachten hebben.
 • Het management zet zich extra in om de medewerkers goed aangesloten te houden bij de organisatie en heeft daarbij aandacht voor de werk-privébalans.
 • Het ziekteverzuim is dusdanig laag dat het minimale invloed heeft op de processen.

Organisatie in crisistijd

 • Alle medewerkers van de gemeente Neder-Betuwe werken zoveel als mogelijk vanuit huis. Hiervoor is videobellen via Microsoft Teams mogelijk gemaakt.
 • Op kantoor werken wij met een minimale bezetting. Alleen wanneer het strikt noodzakelijk is komt een medewerker naar het gemeentehuis.
 • De balie en receptie zijn ingericht op basis van de maatregelen van het RIVM. Zo hebben wij onder andere plexiglas geplaatst en belijning aangebracht. Bezoekers ontsmetten de handen bij binnenkomst. In de openbare ruimten zijn mondkapjes verplicht. Wie geen mondkapje bij zich heeft, krijgt er een aangereikt.
 • Er is een werkgroep overgangsfase ingesteld. De inrichting van het gemeentehuis is aangepast aan de uitgangspunten van een anderhalvemetersamenleving. De impact van corona op de processen binnen de organisatie worden in beeld gebracht.

Risico's

OmschrijvingRisicoTermijnGevolg voor gemeenteImpact financieel
Drukte bij de balie en de receptie door beperking openingstijden.Het niet in acht kunnen nemen van 1,5 afstand tussen bezoekers en medewerkers.DoorlopendBij drukte worden maatregelen genomen om dit te beperken.Geen.
De coronacrisis kan leiden tot extra verzuim van medewerkers.Onvoldoende beschikbaarheid van personele capaciteit.DoorlopendDe managers houden hierover contact met de individuele medewerkers om uitval door verzuim zoveel als mogelijk te voorkomen.Er zijn nog geen financiële gevolgen.