Risico's

Risico's op het gebied van economie.
Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel
Er zullen verschuivingen optreden op de arbeidsmarkt in de verschillende bedrijfssectoren en binnen individuele bedrijven. De vraag is of de (lokale en regionale) arbeidsmarkt voldoende flexibiliteit heeft om dit op te vangen. We kunnen in een situatie komen dat het aanbod van arbeid niet (meer) aansluit bij de veranderingen in de vraag van bedrijven, over de sectoren heen, als gevolg van de crisis. Middellange / lange Een terugval of verandering in de lokale werkgelegenheid. Dit vraag om het actief ‘van werk naar (ander) werk (bege)leiden’ van personeel. Scholing en training zijn hierbij belangrijk met een rol voor, en stimulering van samenwerking tussen, meerdere partijen (in de regio). Hier ligt mogelijk een verbindende rol voor de gemeente.  
Voor mkb-bedrijven en zzp’ers in de sectoren die het meest geraakt worden door de (economische) crisis als gevolg van de coronamaatregelen van het Kabinet, is het de vraag of herstarten of opnieuw opstarten mogelijk / haalbaar is en onder welke condities. Een risico is het verlies aan bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid. In het geval van ontstane liquiditeitsproblemen, (blijvende) omzetterugval en achterblijvende consumentenbestedingen en investeringen bij bedrijven. Dit kan vervolgens ook weer bedrijven in de keten treffen. Korte / middellange We blijven de situatie monitoren, als het gaat om omvang en de problematiek. We monitoren de ontwikkelingen onder andere aan de hand van de  jaarlijkse Provinciale werkgelegenheids- enquête (PWE) en de Monitorsvragenlijst van Provincie/VNO-NCW Midden/MKB. We blijven in gesprek met bedrijventerrein-verenigingen, ondernemersverenigingen en individuele bedrijven.We monitoren tevens de afgeleide vraag naar ruimte, en vestigings-locaties, in het kader van de regionale samenwerking binnen het vraag gestuurde bedrijven-terreinenprogramma (RPW). Meer informatie over de landelijke scenario’s van mogelijke landelijke economische gevolgen van de coronacrisis is te vinden op de website van het CPB. Ook de provinciale Monitor geeft inzicht in de situatie in de sectoren via een wekelijkse Gelderse impactmonitor.