Evenementen

Wanneer u een evenement of activiteit wilt organiseren, moet u de richtlijnen uit de Noodverordening en de RIVM maatregelen aanhouden. U kunt het beste even contact opnemen met de heer Jan Vermeer en met hem overleggen wat er wel of niet kan en wat u daarvoor moet doen.