Crisisorganisatie

Regionaal

In de Wet veiligheidsregio’s staat dat bij een crisis of ramp de veiligheidsregio verantwoordelijk is voor de aanpak en coördinatie van het bestrijden van die ramp. Dit geldt ook voor de aanpak van de coronacrisis. Binnen de Veiligheidsregio Gelderland Zuid werken brandweer, politie, GGD/GHOR, defensie en de veertien gemeenten samen aan de bestrijding van de crisis. De gemeenten zijn daarbij verantwoordelijk voor het onderdeel bevolkingszorg. Anders dan bij andere rampen kenmerkt deze crisis zich door haar lengte en de nadruk die ligt bij bevolkingszorg (zoals crisiscommunicatie, acute bevolkingszorg en nafase). Dat vraagt een relatief grote inzet van de veertien gemeenten binnen Gelderland Zuid. Vanuit Neder-Betuwe zijn sinds de opschaling van de crisis diverse medewerkers actief bij de veiligheidsregio door deelname aan werkgroepen en vanuit hun vaste rol bij opschaling (medewerker sectie bevolkingszorg en preparatie nafase). Met de inzet van een vast contactpersoon (de AOV-er ambtenaar openbare orde en veiligheid) vertalen wij de afspraken binnen de veiligheidsregio naar de lokale situatie. 

Binnen de gemeente

De burgemeester, de gemeentesecretaris, de AOV-er en team Communicatie zijn vanaf het begin van de crisis betrokken bij de regionale crisisorganisatie.

Vanaf 9 maart 2020 is op lokaal niveau het crisisoverleg gestart met de inzet van een lokaal crisisteam. In dit lokaal cristeam behandelen wij alle vraagstukken die op de gemeente zijn afgekomen door het verloop van de crisis, de genomen maatregelen en de handhaving ervan.

Het lokaal crisisteam adviseert het bestuur, de directie en het managementteam over noodzakelijke besluitvorming en adviseert de burgemeester bij het nemen van lokale maatregelen. In het begin lag de nadruk vooral op de communicatiestrategie, de inzet van toezicht en handhaving en de prioritering van de werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie. Gaandeweg de crisis kwamen daar telkens nieuwe vraagstukken bij op basis van veranderingen in de landelijke maatregelen, initiatieven vanuit inwoners en ondernemers, maar ook de gevolgen voor de lange termijn.

Sinds half april 2020 is ook een werkgroep overgangsfase/nafase gestart die kijkt naar de gevolgen van versoepeling van de maatregelen vanuit de landelijke overheid. Daarin treffen wij maatregelen om na versoepeling op een veilige manier werkzaam te zijn in het gemeentehuis en de (reguliere) processen zo goed als mogelijk door te laten lopen.

Risico's

OmschrijvingRisicoTermijnGevolg voor gemeenteImpact financieel
Overbelasting medewerkersDoor extra taken vanuit de regio wordt een flink beroep gedaan op de organisatie. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers niet toe komen aan hun huidige werk.Korte en langeSturing op invulling crisisorganisatie om ziekteverzuim te voorkomen.Redelijk
Samenwerking met partnersDe veertien gemeenten vertalen regionale afspraken op identieke wijze naar de lokale organisatie. Op basis van de duur van de crisis kan het zijn dat er op lokaal niveau op enig moment andere afwegingen worden gemaakt. Dit kan de samenwerking met regionale partners frustreren.Korte en langeSturen op afstemming tussen partners en overige gemeenten.Klein