Over dit overzicht

De overheid treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De basisregels zijn: zoveel mogelijk thuiswerken, thuis blijven bij klachten, drukte vermijden, 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk handen wassen.

Naarmate het aantal besmettingen daalt kan er stap voor stap steeds meer. Met de belangrijke toevoeging: ‘alleen als het virus onder controle blijft’.

In deze website-omgeving leest u over de maatregelen die gemeente Neder-Betuwe nam in navolging van de overheidsmaatregelen en wat de gevolgen hiervan voor de verschillende beleidsterreinen in onze gemeente. Onder ‘Economie’ is een overzicht opgenomen van ondersteunende maatregelen voor ondernemers, met daarin regelingen van Rijksoverheid en provincie. Per onderwerp staat de situatie van dit moment en voor zover bij ons bekend. Gelet op de voortdurende ontwikkelingen en het maatwerk voor de keuzes van maatregelen door de overheid en door ons, werken wij deze monitor steeds bij.