TASO-regeling voor amateursportorganisaties

Voor schade door coronamaatregelen

Amateursportorganisaties die schade geleden hebben door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen. Er is een bedrag van 44,5 miljoen euro beschikbaar. De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten (huurlasten uitgezonderd) van de aanvrager in de periode van 1 maart tot 1 juni en/of de periode van 1 juni tot en met 31 augustus van dit jaar.

Samenvatting TASO-regeling

  • Een amateursportorganisatie die ten minste 20% aan omzetverlies heeft geleden als gevolg van de coronamaatregelen kan mogelijk een tegemoetkoming krijgen.
  • Een amateursportorganisatie komt slechts √©√©nmaal in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
  • Heeft u eerder een tegemoetkoming ontvangen ter compensatie als gevolg van de verdere verspreiding van COVID-19 zoals de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) of een tegemoetkoming voor uw personele lasten? Dan gelden er enkele voorwaarden. Zie de voorwaarden en kijk hier bij vragen en antwoorden
  • U kunt de aanvraag indienen van 22 september 2020 tot en met 11 oktober 2020.