Pand geschikt maken voor de 1,5 metersamenleving? Doe de check.

Of neem contact op met het 1,5 meterloket gemeente en Omgevingsdienst.

Via het nieuw ingerichte 1,5 meterloket meedenken met ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en organisaties om hun panden op een veilige en goede manier aan te passen aan de richtlijnen voor de 1,5 metersamenleving. Dat is het doel van gemeente Neder-Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland met dit serviceloket.

Veel mensen zijn aan de slag om hun pand en de omgeving geschikt te maken. Voldoende afstand en maatregelen voor de gezondheid krijgen uiteraard volop aandacht. Maar let ook op de brandveiligheid en de impact voor de buurt. En kijk of het binnen de vergunning past. Het 1,5 meterloket helpt u met maatwerkoplossingen.

Wat kunnen eigenaren en gebruikers zelf al doen?

  • Overleg met de grondeigenaar als u bijvoorbeeld het terras of bedrijf tijdelijk wilt verruimen.
  • Laat de buurt weten wat u wilt gaan doen, bijvoorbeeld ruimere openingstijden, groter terras, buitensportlessen.
  • Zorg voor het vrij blijven van vluchtwegen en de toegang tot bluswatervoorzieningen; ook bij de buren.
  • Zorg ervoor dat hulpdiensten dichtbij kunnen komen.
  • Houd rekening met de parkeerbehoefte van bezoekers maar ook die van de omgeving.
  • Pas de (ontruimings)plannen aan de nieuwe situatie aan en breng BHV-medewerkers van de veranderingen op de hoogte. En oefen!

Maatwerk en 1,5 meterloket

Opnieuw van start op een verantwoorde manier, dat wil iedereen uiteraard. Soms zijn de aanpassingen binnen de bestaande vergunningen mogelijk maar lang niet altijd. Denk aan andere openingstijden, uitbreiding van de buitenruimte, geluidsbelasting, brandveiligheid. Doe het wel goed en veilig. Normaal gesproken vraagt het de nodige tijd om dat aan te passen in een vergunning of aan het bestemmingsplan. Maar gelet op de bijzondere situatie is er nu een speciaal loket ingericht door gemeente Neder-Betuwe en Omgevingsdienst Rivierenland voor maatwerk op dit gebied.

Het 1,5 meterloket

  • Mail het Bedrijvenloket via bedrijvenloket@nederbetuwe.nl met uw specifieke wensen. Vermeld erbij ‘Vraag over 1,5 meter-maatregelen’.
  • Voor Drank en Horecawet-gerelateerde vragen: Gemeente Neder-Betuwe, Team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Marlies Guiljam-van der Vegt, via mguiljam@nederbetuwe.nl of 06-22828716.
  • Voor vergunningverlening en bouw-gerelateerde vragen: Omgevingsdienst Rivierenland, Yvonne Jansen, via y.jansen@odrivierenland.nl of 06-46849788.
  • Algemene overige ondernemersvragen: Gemeente Neder-Betuwe, Accountmanager bedrijven, Maaike van Brenk, via mbrenk@nederbetuwe.nl of 06-51109137.