Corona-ondersteuning sport

De sport- en beweegsector is flink geraakt door de coronacrisis. Ook in de gemeente Neder-Betuwe zien we de (financiële) gevolgen van corona én de coronamaatregelen terug op onze sportorganisaties. Er zijn verschillende mogelijkheden geweest om voor compensatie in aanmerking te komen door landelijke regelingen als de TASO (Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties) en de TVS (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties). Er is goed gebruik gemaakt van deze regelingen maar toch zijn er sportorganisaties die tussen wal en schip zijn gevallen. Voor alle sportorganisaties in onze gemeente geldt dat zij belangrijke ontmoetingspunten zijn voor onze inwoners en dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en vitale gemeente. Wij hebben oog voor de sportorganisaties die geen compensatie hebben ontvangen en financieel in de problemen zijn gekomen. Voor hen heeft de gemeente Neder-Betuwe de Nadere Regel ondersteuning sportorganisaties (PDF, 65kb) in het leven geroepen: een coronasubsidie voor sportverenigingen, voor het jaar 2020.

De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Allereerst kan elke sportaanbieder die kosten heeft gemaakt voor coronamaatregelen een bedrag van €300,- aanvragen. Onder gemaakte kosten verstaan we bijvoorbeeld de aanschaf van zeepdispensers, extra schoonmaakkosten en kosten voor bewegwijzering in de sportkantine n.a.v. de 1,5 meter regel.
  • Ten tweede ondersteunen we met deze regeling sportaanbieders die niet in aanmerking zijn gekomen voor de bestaande steunmaatregelen. Maar wel inkomsten hebben moeten missen. We bieden hen financiële ondersteuning zodat ze hun aanbod kunnen blijven voortzetten.
  • Voor beide subsidies is een totaal-budget van €20.000,- beschikbaar.

Sportaanbieders die in aanmerking komen kunnen het aanvraagformulier (PDF, 123kb) invullen. Het aanvraagformulier is bedoeld om inzicht te krijgen in de (corona)problematiek van de organisatie en geldt als onderbouwing voor de financiële compensatie.  Voor het tweede onderdeel geldt dat er bij overschrijding van het beschikbare bedrag (€20.000,-) het budget procentueel verdeeld.

U kunt een aanvraag indienen tot en met 1 oktober 2021.

Mocht u vragen hebben over deze regeling dan kunt u contact opnemen met de Sportkoepel Neder-Betuwe of met gemeente, via het mailadres sportenenbewegen@nederbetuwe.nl.