Corona-ondersteuning cultuur- en buurtorganisaties

Ook cultuur- en buurtorganisaties zijn door de corona-maatregelen in 2020 in de financiële problemen gekomen. Het college van Neder Betuwe heeft een subsidiebedrag beschikbaar gesteld om die organisaties financieel te helpen. Het gaat om financiële problemen die in 2020 zijn ontstaan.

Het gaat om de kosten van een organisatie die niet (meer) betaald kunnen worden, doordat de normale inkomsten ontbreken. Het gaat ook om de kosten die een organisatie extra heeft moeten maken om toch corona-proof te kunnen functioneren.

Organisaties die gebruik maken van een rijksregeling, komen niet voor de subsidie in aanmerking. Klik voor hier de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.

Organisaties die uitsluitend van de gemeente een kwijtschelding van de huur hebben ontvangen, kunnen wél in aanmerking komen.

Het gaat om de ondersteuning van de financiën in 2020. Over de ondersteuning van de financiën in 2021 volgt later dit jaar nadere informatie. 

Download hier:

Let op: Uw  aanvraag moet voor 1 oktober 2021 door de gemeente zijn ontvangen. Eventuele vragen kunt u richten aan subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl.