Coronamaatregelen en arbeidsmigranten

In Neder-Betuwe wonen en werken arbeidsmigranten in diverse sectoren. Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, is er extra aandacht voor hun situatie, zowel wat betreft het in achtnemen van de veiligheidsregels als ook hun huisvesting.

In de afgelopen periode attendeerde gemeente Neder-Betuwe de werkgevers, opdrachtgevers en huisvesters van arbeidsmigranten extra op hun verantwoordelijkheid om de arbeidsmigranten goed voor te lichten over de maatregelen die voor iedereen gelden zoals voldoende afstand houden en hygiënemaatregelen. De gemeente geeft ook informatie in een aantal talen en verwijst naar sites voor nog meer talen en ook beeldmateriaal.

Nu de maatregelen stapsgewijs versoepelen wordt opnieuw aandacht gevraagd om de arbeidsmigranten goed te informeren en hen met klem te vragen om voorzichtig te blijven en nog steeds de maatregelen goed op te volgen.

Bovendien vragen wij blijvend de aandacht van werkgevers, opdrachtgevers en huisvesters om risico’s zoveel als mogelijk in te dammen. Het betekent bijvoorbeeld geen onnodige wisseling van (groepen) bewoners, zorgvuldig omgaan met de manier van vervoer, mensen die geen werk hebben niet uit de woning zetten en hen ruimte bieden om in quarantaine te gaan als zij ziekteverschijnselen vertonen.