Accordion item is ingeklapt

De schoolvakanties zijn begonnen. Ik wens alle jeugd en jongeren en alle mensen ‘van school’ en van het thuisfront een goede vakantie toe. Rust uit! Dat is zeer verdiend na zo’n vreemd en hectisch schooljaar.

Jammer dat de afgelopen week weer de nodige wolken zijn verschenen. Het wordt een vakantie met veel onzekerheid. Hoe ontwikkelen zich de besmettingscijfers en het inmiddels bekende R-getal? Wat betekent dat voor de corona-maatregelen? Wat moet ik doen om in binnen- of buitenland op vakantie te gaan? Wat tref ik aan bij terugkeer?

Vers in ons geheugen zijn de ervaringen uit de mooie zomer van 2020 en de daaropvolgende barre herfst en winter. Want vorige zomer hebben we samen koning Covid opnieuw op de troon geholpen. Hebben we onze lessen geleerd en zullen we er deze zomer wijzer mee omgaan?

Terecht wordt deze vraag nu aan de overheid gesteld. Was het tempo waarin de maatregelen werden versoepeld wel verantwoord? De vraag stellen is hem beantwoorden. Laten we lering trekken uit de ervaringen.

Welke lessen gaan mee in onze vakantiebagage? Terecht willen we genieten van onze rust en van ontspanning. Samen leuke dingen doen. Energie opdoen voor een nieuw schooljaar en voor op ons werk. Maar dat is in 2021 niet genoeg. Ook de basisregels en het mondkapje moeten mee op reis. We moeten er deze keer óók voor zorgen dat we tegen het coronavirus gewapend de herfst ingaan. Deze zomer bepalen we samen wat die herfst ons zal brengen.

Ik wens jullie een goede vakantie toe in deze onzekere tijd.

Jan Kottelenberg
jullie burgemeester

PS: Hoewel ik nog een poosje doorwerk, hoop ik binnenkort ook te genieten van een goed verlof. Mijn taken worden uiteraard waargenomen. Maar de pen voor de column leg ik even neer. Die pak ik begin september weer op.

Accordion item is ingeklapt

De persconferentie van het kabinet zal op vrijdagavond voor velen van ons ontnuchterend zijn geweest. Het was te verwachten gelet op het snel toenemend aantal positieve testen. Waren het er op 2 juli nog ongeveer duizend, op 11 juli stond de teller op ruim negen keer zoveel.

Beelden van het uitgaansleven en terugkerende vakantiegangers gaan door je hoofd. Je speelt met de vraag wat het gedrag van gewaarschuwde mensen bepaalt. In onze gesprekken gaat het vaak over 'met mate', 'zelfdiscipline' en 'je bewust zijn van je eigen kwetsbaarheid'. Je beseft dat woorden machteloos zijn, zolang wij ons er niet naar gedragen.

En dan de onvermijdelijke vraag waarom wij de teugels weer moeten aanhalen. We deden en doen het om de zorg te ontzien en de kwetsbare groepen te beschermen. Steeds meer dringt het tot ons door dat iedereen kwetsbaar is voor het virus. Ook jongeren kunnen er ernstig ziek van worden of lang last hebben van een besmetting, bijvoorbeeld als gevolg van ‘long Covid’. Het rondtrekkende virus bereikt bovendien de mensen die nog niet (volledig) zijn gevaccineerd.

En dan met een terugblik: hebben we de teugels te vroeg gevierd? Een goede vraag die de afgelopen dagen vaak is gesteld. Het antwoord daarop helpt ons nu niet verder. Uiteindelijk gaat het erom dat we het virus op zijn lelijke waarde leren schatten en ons gedrag daarop aanpassen. Nog te veel mensen denken dat ze het virus kunnen ontlopen. Dat ze onkwetsbaar zijn. Dit vertaalt zich in zorgeloosheid en vaak ook in onverschilligheid voor het gevaar of de gevolgen ervan. Onze taal heeft hiervoor een trefzeker woord: overmoed.

Overigens zijn niet alleen jongeren vatbaar voor overmoed. Wij kunnen hen helpen door ons zoveel mogelijk te laten vaccineren. Doe dat, óók om onze jongeren de ruimte te geven weer jong te kunnen zijn!

Jan Kottelenberg,
jullie burgemeester

Accordion item is ingeklapt

Nederland komt steeds verder tot leven. Heel veel activiteiten komen weer op gang en een welverdiende vakantie is in zicht. Voor velen is corona verleden tijd...

Toch gaat er geen nieuwsoverzicht voorbij waarin niet wordt verhaald van de vele – onverwachte - gezichten van corona. Naast de alfa-variant die vooral in Nederland heerst op dit moment, lijkt het een kwestie van tijd dat de delta-variant ook in ons land terrein gaat winnen nu vele niet-gevaccineerde jongeren naar Zuid-Europa op reis gaan.

Israël leek zo ver in de bestrijding van corona, maar ook daar is de mondkapjesplicht deels weer ingevoerd. In Engeland zorgt de delta-variant voor vertraging van de 'opening' van de samenleving.

De verwachting is dat deze zomer het toenemend aantal gevaccineerden en het zomerweer wat rust geven op het gebied van corona. Maar zorgen zijn er over wat het najaar brengen zal. Want het virus blijft onder ons en kan blijven toeslaan, daar waar het niet door een vaccin de grens wordt gewezen. Kortom we moeten verder in de wetenschap dat we een wendbare en lenige tegenstander hebben.

Laten we daarom voorzichtig zijn en de basisregels niet vergeten. Blijf je handen wassen, houd 1,5 meter afstand en als dat niet lukt, draag een mondkapje. En natuurlijk bij klachten thuisblijven en laten testen.

We moeten accepteren dat we kwetsbaar blijven. Samen moeten we blijven nadenken over manieren om hier mee om te gaan. Dit begint met het besef dat niemand onkwetsbaar is.

Jan Kottelenberg,
jullie burgemeester

Accordion item is ingeklapt

Fijn om al die blijde gezichten te zien afgelopen weekend! Er mag weer zoveel meer na de verdere versoepeling van de coronamaatregelen. Terug naar het vertrouwde normaal; wat komt er veel energie vrij. Opluchting en vreugde, ook bij mij. 

Maar laten we hierbij al die mensen niet vergeten voor wie het virus nog prominent in hun leven aanwezig is en een zware tol heeft geëist of nog steeds vraagt.

Ik denk aan alle zorgmedewerkers die de afgelopen 16 maanden boven hun krachten hebben moeten werken en die
- vaak machteloos - mensen terzijde stonden in een bittere strijd. Ik denk aan iedereen die zich nu opmaakt om het vele 'gewone werk' dat is blijven liggen op te pakken. 

Ik denk aan alle mensen die bij de GGD werken en die sinds afgelopen anderhalf jaar steeds moeten schakelen in de allerhoogste versnelling en – vlak dat niet uit! - in steeds veranderende omstandigheden en daarbij soms veel moeten incasseren. Ik denk aan de politieagenten en boa's die de - soms ondankbare - taak hadden om de coronaregels te handhaven. Ook bij hen is veel ‘normaal werk’ blijven liggen. 

Ik denk aan alle mensen die corona hebben gehad en een lange weg van herstel hebben afgelegd of nog hebben te gaan. Ik denk aan alle mensen die treuren om het verlies van hun dierbaren. 

Veel mensen hebben gepresteerd, hebben geleden, boven hun vermogen. Mentaal zijn er soms diepe wonden geslagen. Voor hen zal de weg naar een 'normaal' leven lang zijn. 

Ik hoop dat wij om al deze mensen heen zullen staan en aan hen de aandacht kunnen geven die zij nodig hebben. Maar dat wij ze vooral ook de tijd gunnen om weer te wennen aan 'normaal'. 

Jan Kottelenberg,
jullie burgemeester

Accordion item is ingeklapt

Op 21 juni is de zomer begonnen. Aanstaande zaterdag 26 juni mag er weer meer door de verdergaande versoepelingen die dan ingaan. Het betekent dat we deze zomer letterlijk weer meer uit de voeten kunnen en veel beperkingen achter ons kunnen laten. We kunnen oogsten omdat we in toenemende mate zijn gevaccineerd. 

Wat is dit fijn. Maar let er wel op dat die bekende basisregels van kracht blijven: 1,5 meter afstand houden, handen wassen en bij klachten thuisblijven en jezelf laten testen. 

De versoepelingen maken het leven heel wat makkelijker. Maar het betekent ook dat we zelf de afweging moeten maken hoe we ons gedragen. Een hand is tenslotte zo gegeven. Als het té gezellig wordt - te druk of te dichtbij – zorg dan voor afstand en zet dat mondkapje op. Best lastig misschien want je lijkt dan een 'spelbreker'. Doe het toch maar! Ook met 1,5 meter afstand kan het leven leuk zijn. 

In mijn columns heb ik het al vaker genoemd: ‘alles met mate’. Ik herhaal het nog een keer, zeker nu de maatregelen in hoog tempo worden afgebouwd wat natuurlijk fijn is. Maar we weten ook dat we vorig jaar zomer voorzichtiger hadden moeten zijn. De prijs die we hebben betaald was een lange, donkere herfst en winter. Na zomer 2021 volgt opnieuw een herfst. De onvoorspelbaarheid van het virus zouden we ondertussen moeten kennen. 

Met een zeker afstand in de komende maanden kan een mooie herfst volgen.
Maar nu eerst ga ik van de zomer genieten!

Jan Kottelenberg,
jullie burgemeester