Wet bescherming persoonsgegevens

Uw gegevens staan, zelfs zonder dat u zich er van bewust bent, bij diverse instellingen geregistreerd.

De verzekeringsmaatschappij, de bibliotheek, de supermarkt en nog vele honderden andere instellingen hebben of vragen om uw persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geeft regels ter bescherming van de privacy van de burger. De WBP geeft de burger het recht om te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt. Hij kan zijn gegevens inzien en wijzigen en in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens.

Ook bij de gemeente Neder-Betuwe staan uw gegevens geregistreerd. In de gemeentelijke basisadministratie zijn diverse persoonsgegevens van u opgenomen zoals uw adres, geboortegegevens, oudergegevens, eventuele huwelijken en kinderen. In andere bestanden komen uw gegevens ook voor. Bijvoorbeeld als u een bouwvergunning heeft aangevraagd of een uitkering. Met deze gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Ze worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn vastgelegd. Daarnaast worden de gegevens alleen verstrekt aan derden als dit voor het doel van de verwerking noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een wettelijke verplichting) of met uw toestemming.

Meer informatie over de WBP kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Uitgelicht