Energietoeslag

Energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Een mannenhand geeft papiergeld

In 2022 kan iedereen met een laag inkomen een energietoeslag aanvragen. Dat is een éénmalig bedrag van € 800,-. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen. De gemeente zal dit bedrag uitbetalen.

Wanneer komt u in aanmerking?

De gemeente heeft bepaald dat huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm hiervoor in aanmerking komen.

Heeft u een uitkering, bijzondere bijstand of een tegemoetkoming chronisch zieken ontvangen?

Hoort u tot een van de onderstaande groepen, dan heeft u de toeslag al ontvangen.

  • U heeft een uitkering via de gemeente Buren.
  • U heeft het afgelopen jaar bijzondere bijstand ontvangen.
  • U heeft het afgelopen jaar een tegemoetkoming chronisch zieken ontvangen van € 385.

Heeft u een andere uitkering, een laag inkomen met een betaalde baan of eigen bedrijf, of een laag pensioen?

Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. U kunt voor een aanvraagformulier energietoeslag contact opnemen met het Kernpunt van de gemeente Neder Betuwe.

Meer over de energietoeslag

Lees ook het nieuwsbericht van 7 april 2022 over de energietoeslag.