Extra energietoeslag

Extra energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Een mannenhand geeft papiergeld

In 2022 kan iedereen met een laag inkomen een energietoeslag aanvragen. Dat was een éénmalig bedrag van € 800,-, maar is verhoogd naar € 1300,-. Met dit extra geld kunt u een deel van uw energiekosten betalen. De gemeente betaalt dit bedrag uit.

Wanneer komt u in aanmerking?

De gemeente heeft bepaald dat huishoudens met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm hiervoor in aanmerking komen.

Heeft u een uitkering, bijzondere bijstand of een tegemoetkoming chronisch zieken ontvangen?

Hoort u tot een van de onderstaande groepen, dan heeft u de toeslag al ontvangen.

  • U heeft een uitkering via de gemeente Buren.

  • U heeft het afgelopen jaar bijzondere bijstand ontvangen.

  • U heeft het afgelopen jaar een tegemoetkoming chronisch zieken ontvangen van € 385.

U krijgt het extra bedrag van € 500,- automatisch op uw rekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen. Heeft u op 1 november 2022 het extra bedrag nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het Kernpunt.

Heeft u een andere uitkering, een laag inkomen met een betaalde baan of eigen bedrijf, of een laag pensioen en de € 800,- al ontvangen?

Dan krijgt u ook het extra bedrag van € 500,- automatisch op uw rekening gestort. Hier hoeft u niets voor te doen. Heeft u op 1 november 2022 het geld nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het Kernpunt.

Heeft u niet eerder energietoeslag ontvangen? Dan kunt u een aanvraag indienen. Neem hiervoor contact op met het Kernpunt. U krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd. Wanneer de gemeente uw aanvraag goedkeurt, krijgt u het totale bedrag van € 1300,- in een keer uitbetaald.

Meer over de energietoeslag

Lees ook het nieuwsbericht over de energietoeslag.