Ruwbouw Omgevingsvisie

Het Neder-Betuwe Magazine van september 2018 stond geheel in het teken van de Omgevingsvisie. In de tussentijd hebben we ontzettend veel werk verzet.
We praten je graag bij.

Wat hebben we tot nog toe gedaan?

Je weet het vast nog wel. In 2018 hebben alle inwoners een ansichtkaart van burgemeester Jan Kottelenberg via de post ontvangen met daarop twee vragen. De burgemeester vroeg om de ansichtkaart ingevuld terug te sturen. Hieraan is massaal gehoor gegeven. Een respons van maar liefst 10% van alle inwoners! Inwoners gaven antwoord op deze twee vragen:

  1. Wat vindt u van grote waarde in de leefomgeving van uw dorp/buitengebied?
  2. Welke actie is nodig om de kwaliteit van uw dorp verder te versterken?

De resultaten van de ansichtkaarten hebben we tijdens twee avonden met inwoners gedeeld.

Daarnaast was er een avond voor ondernemers, organisaties, scholen en andere overheden.

De reacties van de ansichtkaarten, de opbrengst van de bijeenkomsten en de input van de gemeente hebben we geanalyseerd en vertaald naar een eerste concept Omgevingsvisie voor Neder-Betuwe.

Dit eerste concept noemen we de ‘ruwbouw Omgevingsvisie’. Het is nog geen definitief beleid, maar helpt wel om in gesprek met inwoners, andere partijen en de gemeenteraad te kijken of we op de goede weg zijn. Ook zijn er nog onderdelen die aangevuld of aangepast moeten worden naar beleid. Hierbij kun je denken aan participatiebeleid of aan hoe we als gemeente initiatieven gaan beoordelen.

Ruwbouw ’Omgevingsvisie’

De Omgevingsvisie bestaat uit twee onderdelen: de visie zelf en het stappenplan. In het stappenplan staat: wat kun je doen als je initiatief niet past in het Omgevingsplan?

In de visie hebben we opgenomen welke waarden in Neder-Betuwe we belangrijk vinden om te behouden en waar mogelijk te beschermen. De basis hiervoor vormt de zogeheten ‘waardenkaart’.

Daarnaast hebben we 10 speerpunten benoemd die richting geven aan wat voor een gemeente we willen zijn en wat we moeten doen om dat te bereiken.

Per speerpunt staat een omschrijving van het speerpunt (wat bedoelen we), acties die de gemeente al heeft ondernomen of wil gaan ondernemen, maar ook inspiraties hoe wij allen als  samenleving (inwoners, ondernemers, organisatie) een bijdrage kunnen leveren aan het speerpunt. Dit is geen uitputtende lijst. Andere ideeën die een bijdrage kunnen leveren zijn ook goed.

Daarnaast hebben we een geografische kaart van Neder-Betuwe opgenomen. De kaart geeft aan welke ontwikkeling in een gebied een grote kans van slagen heeft en is een vertaling op hoofdlijnen van de speerpunten.

Website Omgevingsvisie Neder-Betuwe

De Omgevingsvisie wordt anders dan u van ons gewend bent. Het wordt geen boekje, maar een website. Een website heeft als voordeel dat deze toegankelijker is en je kunt sneller en makkelijker naar de onderdelen van de Omgevingsvisie. 

Voor degene die toch liever een boekje willen, zijn we aan het kijken naar de mogelijkheden om van de website een pdf te maken.

Ben je nieuwsgierig naar de ruwbouw?

Kijk dan op deze website naar de ruwbouw Omgevingsvisie.

Hoe gaan we verder?

In 2020 is de ruwbouw Omgevingsvisie gedeeld met het college van B en W en de gemeenteraad. Medio 2021 is er een bijeenkomst met de gemeenteraad en de inwoners van Neder-Betuwe over de ruwbouw. Naar verwachting zal na de zomer van 2021 de Omgevingsvisie als ontwerp ter inzage gaan en daarna door de gemeenteraad worden vastgesteld.