Resultaten ansichtkaarten

Het is al weer even geleden. In september 2018 heeft de burgemeester circa 8700 ansichtkaarten verstuurd met het verzoek de vragen op de kaarten te beantwoorden en de kaart terug te sturen naar de gemeente.

Op de kaart stonden twee vragen:

 1. Wat vindt u van grote waarde in de leefomgeving van uw dorp/buitengebied?
 2. Welke actie is nodig om de kwaliteit van de leefomgeving verder te versterken?

We hebben 900 kaarten terug gekregen. Een respons van 10%. Dit is waar we als gemeente erg trots op zijn, omdat de respons bij andere gemeenten lager was. Iedereen die een kaart (analoog of digitaal) heeft terug gestuurd: Hartelijk dank daarvoor!

Tijdens twee bewonersavonden (31 januari in Ochten en 6 februari in Kesteren) hebben we de resultaten van de ansichtkaarten met u gedeeld.  

Per dorp is een compilatie van foto’s gemaakt om aan te geven waar u trots op bent. Deze kunt u hier vinden (PDF, 2.033 kb).

Als verbeterpunten zijn naar voren gekomen:

 • Gemeente / samenleving;
 • Woningvoorraad (vooral Echteld);
 • Openbare ruimte / groen (in de kernen);
 • Voorzieningen;
 • Bereikbaarheid (verkeer en vervoer & digitaal);
 • Samenleving (hoe leven me met elkaar);
 • Overlast;
 • Verblijfskwaliteit (landschap en recreatie);
 • Afval.

Onderwerpen als openbare ruimte/groen (in de kernen), voorzieningen en bereikbaarheid (verkeer en vervoer & digitaal) scoorden in alle kernen hoog.

Tijdens de bewonersavonden gingen we ook met elkaar in gesprek over een aantal onderwerpen die uit de ansichtkaarten naar voren kwamen als verbeterpunten. Hiervan hebben we verslagen gemaakt.

De uitkomsten van de ansichtkaarten en de informatie die is opgehaald tijdens beide bewonersavonden gebruiken we bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

De presentatie van de resultaten kunt u hier vinden (PDF, 4.513 kb).