Introductie: Wat is een omgevingsvisie?

De gemeente Neder-Betuwe is onlangs gestart met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de gewenste toekomst van de woon, werk en leefomgeving van onze dorpen en het buitengebied. Het gemeentebestuur wil deze visie samen maken met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Ruimte voor initiatieven

De Omgevingsvisie kan worden gezien als de opvolger van de gemeentelijke Structuurvisie. Deze is richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. Daar waar in de structuurvisie een concreet eindbeeld staat (zonder direct overleg vooraf met inwoners), biedt een omgevingsvisie meer ruimte voor uw initiatieven. Ook ontwikkelingen die de gemeente zelf wil stimuleren, staan in de toekomstige Omgevingsvisie.

Samenhangend

Het belangrijke verschil tussen een structuurvisie en een omgevingsvisie is het ‘integrale’ (oftewel: allesomvattende) karakter van de omgevingsvisie. Deze is geen optelsom van verschillende beleidsterreinen, maar vormt een samenhangend document dat verwoord ‘wat voor een gemeente we willen zijn’. Dit betekent dat alle onderwerpen van een omgevingsvisie op elkaar zijn afgestemd, zodat er één totaalvisie ontstaat op onze (fysieke) leefomgeving. Als we weten wat voor een gemeente we willen zijn (ambitie), dan weten we ook wat er moet gebeuren om daar te komen (doelen).

Hoe ziet een Omgevingsvisie eruit?

De ambities en doelen voor de kern Dodewaard kunnen bijvoorbeeld op bepaalde onderdelen anders zijn dan de ambities en doelen voor de kern Ochten. Hoe een omgevingsvisie eruit moet komen te zien, is niet bepaald in de wet. Het kan een boekwerk worden, maar net zo goed alleen een kaart of een website. Aankomende tijd wordt duidelijk hoe de Omgevingsvisie van de gemeente Neder-Betuwe eruit komt te zien.

Dynamisch

Het is mogelijk om de aankomende jaren regelmatig onze ambitie en doelen samen met u bij te stellen, aan te passen. Een omgevingsvisie is een dynamisch document. De visie is de basis voor onder andere het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan komt in de plaats van het wellicht voor u bekende Bestemmingsplan.

Meer informatie

De omgevingsvisie is een nieuw instrument uit de Omgevingswet, een nieuwe wet die wetten en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bij elkaar brengt. Door de bundeling zijn minder regels nodig. Hierdoor komen er minder regels en worden ze overzichtelijker. Verder is de wet bedoeld om meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk mogelijk te maken.

Meer achtergrondinformatie over de omgevingswet en omgevingsvisies vindt u op de website van de Rijksoverheid.