Aanpak

Het proces om te komen tot een nieuwe omgevingsvisie bestaat uit drie stappen: bouwstenen verzamelen, samen de visie opstellen en vaststelling. De werkwijze is erop gericht om u, andere partners en de gemeentelijke organisatie samen te werken aan de omgevingsvisie.

1. Bouwstenen verzamelen

In de eerste fase halen we onderwerpen voor de Omgevingsvisie Neder-Betuwe op bij de diverse partners, zoals u als inwoner, bedrijven, instellingen, verenigingen. Deze stap begon met een bijeenkomst op 30 augustus 2018 van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Een belangrijk doel van deze bijeenkomst is om een gezamenlijke basis te krijgen voor het werken in de geest van de Omgevingswet.

Daarna gaan we onderwerpen ophalen bij alle betrokkenen. Binnenkort ontvangt u de eerder genoemde ansichtkaart over de toekomst van Neder-Betuwe. Ook gaan we praten met andere partners en overheden.

2.  Samen de visie opstellen

In de tweede fase gaan we de binnengekomen reacties bestuderen en analyseren, groeperen en vertalen naar een omgevingsvisie. Op basis hiervan maken we een ruwbouw die bestaat uit bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

Deze ruwbouw bespreken wij in bijeenkomsten samen met u en andere partners. Tijdens deze bijeenkomsten worden meningen en idee├źn uitgewisseld. In deze bijeenkomsten bepalen we de koers voor de omgevingsvisie. Uiteindelijk leidt dit tot een concept-omgevingsvisie.

3. Vaststelling

Uiteindelijk moet de gemeenteraad de omgevingsvisie vaststellen. Hieraan voorafgaand krijgt iedereen de gelegenheid nog een keer op de visie te reageren. Bovendien organiseren we een informatiebijeenkomst over het ontwerp van de omgevingsvisie. Het ontwerp en het definitieve document kunt u op dat moment bekijken op ruimtelijkeplannen.nl.

Als de omgevingsvisie is vastgesteld heeft Neder-Betuwe een eigen omgevingsvisie.