Wet openbaarheid van bestuur (WOB)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) geeft burgers toegang tot bestuurlijke informatie. Dat is informatie over hoe een bestuursorgaan haar werk doet. De voorbereiding en uitvoering van het werk horen daar ook bij.

Alleen de informatie die in documenten staat, kunt u opvragen. Dat kunnen schriftelijke of digitale stukken zijn. Maar ook geluidsopnames, films of foto’s.

Voor wie

Iedereen kan een Wob-verzoek doen.

Verzoek doen

U kunt uw Wob-verzoek via de post sturen naar:

College van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

  • U kunt een Wob-verzoek niet op een digitale manier insturen. Dus ook niet via bijvoorbeeld Facebook of Twitter.
  • In het Wob-verzoek geeft u aan over welk onderwerp u informatie wilt. Of welke documenten u opvraagt.
  • In het Wob-verzoek geeft u aan welke documenten u wilt bekijken en over welke periode.

Afhandeling

Informatie die (al) openbaar is, wordt gegeven door de ambtenaar die het verzoek behandelt.

Over alle andere Wob-verzoeken beslist een gemeentelijk bestuursorgaan. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Binnen 4 weken na ontvangst krijgt u een beslissing op uw verzoek. De beslissing kan 1 keer voor maximaal 4 weken worden uitgesteld.