De heer E.J. Oskam uit Kesteren

Evert Oskam (77) ontvangt de onderscheiding voor zijn vrijwillige inzet gedurende ruim 40 jaar voor het kerkenwerk binnen De Voorhof; de Adviesraad Sociaal Domein (voorheen de Wmo-raad); de Protestants Christelijke Ouderenbond, afd. Kesteren; de plaatselijke afdeling van het CDA; Agrarische Natuurvereniging de Lingestreek, het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Kesteren en Stichting Vluchtelingenwerk.