Verkiezingen

De inwoners van Neder-Betuwe kiezen elke vier jaar de leden van de gemeenteraad. De volgende raadsverkiezingen zijn op 16 maart 2022. Door te gaan stemmen bepaalt u samen met de andere inwoners wie de gemeente de komende vier jaar gaan besturen.

Inwoners kunnen ook door de raad als burgerraadslid worden benoemd. In Neder-Betuwe is het geen vereiste dat burgerraadsleden om de kieslijst van hun partij staan.