Uw inbreng in de beeldvormende avond

Raadsvoorstellen worden in drie stappen behandeld: eerst verdiepen de raadsleden zich in de beeldvormende fase over het voorstel, vervolgens gaan ze in 'Het Debat' met elkaar de discussie aan en ten slotte wordt er een besluit genomen. Omdat de inbreng van inwoners en vertegenwoordigers van organisaties het beste past in de eerste fase, zijn zij van harte welkom om tijdens de beeldvormende avonden met de raadsleden in gesprek te gaan.

Tijdens elke beeldvormende avond worden raadsvoorstellen die in de volgende raadsvergadering aan bod komen besproken. Het doel daarvan is dat de raadsleden worden ge├»nformeerd over alle ins en outs van het raadsvoorstel.
De raadsleden gaan met dat doel niet alleen het gesprek aan met vertegenwoordigers van het college van burgemeester en wethouders en met experts, maar ook met betrokken/geïnteresseerde inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Wilt u deelnemen aan een beeldvormende avond? U bent van harte welkom. Aanmelden is niet noodzakelijk maar voor onze organisatie wel prettig. U kunt zich per e-mail aanmelden bij de griffie via griffie@nederbetuwe.nl.