Uw brief aan de raad

U kunt de raad een brief of e-mail schrijven als u iets onder de aandacht van de gemeenteraad wilt brengen.

Richt uw brief dan aan:

De gemeenteraad van de gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Of per e-mail: griffie@nederbetuwe.nl.

Wat gebeurt er met uw brief?

De brief wordt op twee plaatsen gepubliceerd:

  • in de rubriek 'ingekomen stukken' op de website van de gemeente (binnen één tot enkele werkdagen na ontvangst van uw brief);
  • bij het agendapunt 'ingekomen stukken' van (zo mogelijk) de eerstvolgende raadsvergadering.

Uw brief wordt dus één van de stukken van de eerstvolgende raadsvergadering. Als de gemeente uw brief brief korter dan tien dagen voor de raadsvergadering ontvangt, kan het zijn dat uw brief pas bij de stukken van een volgende vergadering wordt geplaatst.

Tijdens de raadsvergadering wordt er niet inhoudelijk over ingekomen stukken gesproken. Wel besluit de raad (op voorstel van de griffie) wat er met uw brief wordt gedaan. Afhankelijk van het onderwerp kan het bijvoorbeeld zijn dat de brief op een later moment inhoudelijk wordt besproken of de afhandeling in handen van het college van burgemeester en wethouders wordt gelegd. Het kan ook zijn dat de raad besluit uw brief voor kennisgeving aan te nemen. Uiteraard kunt u met uw vragen hierover bij de griffie terecht.

Let op: uw brief is openbaar

Wanneer u een brief schrijft aan de gemeenteraad wordt deze zoals hierboven vermeld openbaar gepubliceerd. U schrijft namelijk een openbaar bestuursorgaan aan.

Persoonsgegevens als uw naam en handtekening worden bij deze publicatie onherkenbaar gemaakt. Mocht u toch willen dat uw naam en evt. andere (contact)gegevens worden gepubliceerd, dan kunt u dat daarbij duidelijk vermelden.