Burgerinitiatief

Wilt u dat er in onze gemeente een nieuw zwembad, een skatebaan, een ontmoetingsplek voor ouderen komt, of heeft u een ander idee? Dan kunt u een burgerinitiatief schrijven waar de gemeenteraad een besluit over neemt.

Voordat u met een burgerinitiatief aan de slag gaat, is het handig als u eerst contact opneemt met de griffie. De griffie kan u helpen om goed ge├»nformeerd aan de slag te gaan. De griffie kan u ook tijdens uw verdere werkzaamheden adviseren.

Enkele zaken waar u op moet letten bij het indienen van een burgerinitiatief:

  • u dient een concreet ontwerpbesluit aan de raad voor te leggen;
  • het burgerinitiatief bevat een heldere toelichting met een (globale) kostenraming;
  • u heeft handtekeningen nodig van minimaal 75 inwoners (van 14 jaar of ouder) die uw idee steunen;
  • de namen van deze ondertekenaars worden openbaar gemaakt;
  • over een aantal onderwerpen kunt u geen burgerinitiatief indienen.

Zie ook