Uw invloed

Als inwoner van Neder-Betuwe heeft u op verschillende manieren invloed op de gemeenteraad:

  • tijdens de verkiezingen stemt u op de raadsleden of kunt u zelf in de raad worden gekozen;
  • een onderwerp dat op de agenda van de raad staat wordt meestal twee weken voor de raadsvergadering in een beeldvormende avond behandeld; inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan de beeldvormende avond;
  • tijdens het raadsspreekuur kunt u een onderwerp ter sprake brengen dat (nog) niet op de agenda van de raad staat;
  • via een burgerinitiatief kunt u zelf de raad vragen een besluit te nemen over een bepaald onderwerp;
  • u kunt de raad een brief (of e-mail) sturen met uw mening over een bepaald onderwerp.

Inspreken tijdens de debatraad of de gemeenteraadsvergadering is niet mogelijk, omdat de beeldvormende avond een geschikter moment is in de werkwijze van de raad.

Jongeren van 14 t/m 23 jaar zijn van harte welkom bij de Jongerenraad Neder-Betuwe.