College-informatieavond

Het college van burgemeester en wethouders organiseert ongeveer elke vier weken een zogeheten 'college-informatieavond'.

Voor wie?

De college-informatieavonden zijn bedoeld om de (burger)raadsleden te informeren. Publiek is van harte welkom; alle college-informatieavonden zijn openbaar.

Waarom?

Tijdens deze avonden komen onderwerpen aan bod waarvan het college het belangrijk vindt dat de raad op de hoogte is. Het college geeft mede hiermee invulling aan zijn wettelijke plicht om de raad van adequate informatie te voorzien (de actieve informatieplicht).

Het gaat hier dus niet om besluitvorming, maar om informatieverstrekking. Meestal gaat het om vooruitkijken naar toekomstige ontwikkelingen of het bespreken van de voortgang op een dossier waarvan de uitvoering bij het college ligt.

De college-informatieavond heeft geen formele status. De vorm van elke collegeinformatieavond wordt door het college op maat gekozen.

Naast deze avonden informeert het college de raad waar nodig schriftelijk via zogeheten 'raadsinformatiebrieven'. Deze vindt u bij de ingekomen stukken.

Agenda's en stukken

De college-informatieavonden zijn doorgaans om de vier weken op donderdagavond om 19.30 uur in het gemeentehuis. Het college kan er ook voor kiezen om deze vergadering op digitale wijze te houden. In de vergaderkalender leest u wanneer de volgende college-informatieavond is. Ongeveer zeven dagen voor de vergadering worden daar ook de agenda en eventuele stukken geplaatst.