Taken en werkwijze

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid vast en controleert of de uitvoering volgens dit beleid verloopt.

De belangrijkste taken van de raad zijn:

  • kaderstelling: bepalen welke doelen de gemeente wil bereiken;
  • controle: controleren in hoeverre de afgesproken doelen behaald worden;
  • uitoefenen budgetrecht: bepalen hoeveel geld er per doel beschikbaar wordt gesteld en hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn;
  • benoeming bestuurders: wethouders benoemen en vertegenwoordigers van de gemeente aanwijzen;
  • besluiten nemen: tijdig weloverwogen besluiten nemen op de voorstellen die worden voorgelegd;
  • volksvertegenwoordiging: uiting geven aan democratie doordat gekozen inwoners het hoogste bestuur van de gemeente vormen.