Vraag en antwoord

Op deze pagina leest u de veel gestelde vragen en antwoorden rondom de teruggave van precariogelden aan huishoudens in gemeente Neder-Betuwe. We actualiseren deze pagina regelmatig. Staat uw vraag er nog niet tussen? Laat het ons weten via teruggaveprecario@nederbetuwe.nl

De antwoorden op de onderstaande vragen over de teruggave precario zijn met zorg geformuleerd. Wel wijzen wij erop dat aan deze antwoorden geen rechten zijn te ontlenen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft een spaarpot met de naam ‘precariogelden’. Dat is belastinggeld dat inwoners hebben betaald via hun energierekening. De gemeente heeft dit belastinggeld de afgelopen jaren teruggekregen van het energiebedrijf. Het is opzijgezet om dit terug te kunnen geven aan de inwoners.

Accordion item is ingeklapt

De precariobelasting is ook door huishoudens betaald. Daarom is ook de teruggave van dit bedrag per huishouden. En met huishouden bedoelen we het volgende: ‘Een huishouden wordt gevormd door alle personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven.’

Accordion item is ingeklapt

Elk huishouden dat op 1 december 2022 staat ingeschreven in Neder-Betuwe kan één keer het bedrag van 200 euro krijgen. Voor deze teruggave bedoelen wij dit met ‘huishouden’: ‘Een huishouden wordt gevormd door alle personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven.’

Inwoners hebben hier in de week van 16 - 20 januari 2023 een brief over ontvangen.

Accordion item is ingeklapt

Het bedrag wordt uitbetaald aan diegene aan wie de brief van de gemeente is gericht.

Accordion item is ingeklapt

Het bedrag van 200 euro wordt automatisch aan inwoners uitbetaald van wie het bankrekeningnummer bekend is. Omdat zij via automatische incasso Onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting betalen. Zij hoeven niets te doen. Lees hier de brief die deze inwoners ontvingen.

Let op! Inwoners die géén automatische incassie betalen voor Onroerendezaakbelasting of hondenbelasting is gevraagd om vóór 6 februari 2023 te reageren. Lees hier de brief die deze inwoners ontvingen.

Accordion item is ingeklapt

Geef vóór 6 februari 2023 uw rekeningnummer door via dit formulier. De naam van de rekeninghouder moet overeenkomen met de naam aan wie de brief was gericht waarin dit stond.

Heeft u een tablet of mobiele telefoon met camera? Met deze QR-code (pdf, 21 kB) kunt u het formulier om uw rekeningnummer door te geven direct openen.

Accordion item is ingeklapt

Kom tijdens een van de inloopuren naar het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden om uw bankrekeningnummer door te geven. Neem een geldig legitimatiebewijs en uw bankpas mee!

Dit inloopuren vinden plaats op:

 • Donderdag 19 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 24 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 26 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 31 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 2 februari tussen 13:00 en 19:30 uur

Accordion item is ingeklapt

Als u via DigiD het formulier op de website hebt ingevuld, dan gebeuren er 3 dingen als u op de knop verzenden drukt.

 1. Het formulier sluit af en er verschijnt een webpagina met een bedanktekst.
 2. Een bevestigingsmail gaat naar de inwoner.
 3. Een mail gaat naar de gemeente met de informatie en het ingevulde formulier als bijlage.

Heel soms kan het gebeuren dat er technisch iets fout gaat met de afsluiting op de website van het formulier. De inwoner krijgt bericht: ‘Er is een onbekende fout opgetreden.’

Toch kan het zijn dat het ingevulde formulier wel is doorgestuurd naar de gemeente en dat deze in goede ontvangen is ontvangen. Dan gaat punt 1 fout, punt 2 goed en zeer waarschijnlijk gaat punt 3 ook goed.

Twijfelt u of uw formulier is aangekomen? Mail naar ons met de vraag om dit te controleren. Dit is het mailadres: teruggaveprecario@nederbetuwe.nl

Accordion item is ingeklapt

Nee, u kunt telefonisch geen rekeningnummer doorgeven. Dit heeft met de veiligheid te maken. Uw rekeningnummer moet u doorgeven met DigiD. Dat kan via de QR-code die in de brief staat en op onze website en die u doorgeleid naar een formulier. Op onze website staat ook een link die u doorgeleidt naar DigiD en vervolgens naar het formulier.

Wilt u liever iemand spreken? Dat kan. Kom naar de inloopuren in het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden.

Breng de brief mee die aan u is gericht, uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

De inloopuren zijn op de volgende tijden:

 • Donderdag 19 januari tussen 13:00 en 19:30 uur. 
 • Dinsdag 24 januari tussen 09:00 en 11:00 uur.
 • Donderdag 26 januari tussen 13:00 en 19:30 uur.
 • Dinsdag 31 januari tussen 09:00 en 11:00 uur.
 • Donderdag 2 februari tussen 13:00 en 19:30 uur.

Accordion item is ingeklapt

Krijgt u via een regeling van de gemeente een bijdrage voor bepaalde ondersteuning? Wij tellen het bedrag van 200 euro niet mee bij uw vermogen of inkomsten. Dit betekent dat de bijdrage geen invloed heeft op gemeentelijke (kwijtscheldings)regelingen en toeslagen, uitkeringen op grond van de Participatiewet, de Meedoenregeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vanuit de Wmo 2015 en voor gemeentelijke heffingen als de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de Onroerendezaakbelasting of de hondenbelasting.

Accordion item is ingeklapt

Een andere overheidsinstantie dan de gemeente kan misschien dit bedrag bij uw inkomsten optellen. Wij weten niet of dit ook zo is. U kunt informeren bij die andere overheidsinstantie.

Accordion item is ingeklapt

Komt u naar het inloopuur in ons gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden. De inloopuren zijn op de volgende dagen en tijden:

 • Donderdag 19 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 24 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 26 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 31 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 2 februari tussen 13:00 en 19:30 uur

Accordion item is ingeklapt

U kunt naar een van de inloopuren komen in het gemeentehuis. Het adres is Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden. Neem een geldig legitimatiebewijs en uw bankpas mee!

De inloopuren zijn op de volgende dagen en tijden:

 • Donderdag 19 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 24 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 26 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 31 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 2 februari tussen 13:00  en 19:30 uur

 

Accordion item is ingeklapt

U kunt naar ons bellen via 14 0488. Of kom naar het inloopuur in ons gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat 20, Opheusden. De inloopuren zijn op de volgende dagen en tijden:

 • Donderdag 19 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 24 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 26 januari tussen 13:00 en 19:30 uur
 • Dinsdag 31 januari tussen 09:00 en 11:00 uur
 • Donderdag 2 februari tussen 13:00 en 19:30 uur

Accordion item is ingeklapt

U kunt het bedrag zelf overmaken naar iemand anders of naar een goed doel. U moet dat zelf regelen. Dit kan niet via de gemeente.