Vraag en antwoord

Op deze pagina leest u de veel gestelde vragen en antwoorden rondom de teruggave van precariogelden aan huishoudens in gemeente Neder-Betuwe. We actualiseren deze pagina regelmatig. Staat uw vraag er nog niet tussen? Laat het ons weten via teruggaveprecario@nederbetuwe.nl

De antwoorden op de onderstaande vragen over de teruggave precario zijn met zorg geformuleerd. Wel wijzen wij erop dat aan deze antwoorden geen rechten zijn te ontlenen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente heeft een spaarpot met de naam ‘precariogelden’. Dat is belastinggeld dat inwoners hebben betaald via hun energierekening. De gemeente heeft dit belastinggeld de afgelopen jaren teruggekregen van het energiebedrijf. Het is opzijgezet om dit terug te kunnen geven aan de inwoners.

Accordion item is ingeklapt

De precariobelasting is ook door huishoudens betaald. Daarom is ook de teruggave van dit bedrag per huishouden. En met huishouden bedoelen we het volgende: ‘Een huishouden wordt gevormd door alle personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven.’

Accordion item is ingeklapt

Elk huishouden dat op 1 december 2022 staat ingeschreven in Neder-Betuwe kan één keer het bedrag van 200 euro krijgen. Voor deze teruggave bedoelen wij dit met ‘huishouden’: ‘Een huishouden wordt gevormd door alle personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven.’

Inwoners hebben hier in de week van 16 - 20 januari 2023 een brief over ontvangen.

Accordion item is ingeklapt

Het bedrag wordt uitbetaald aan diegene aan wie de brief van de gemeente is gericht.

Accordion item is ingeklapt

Het bedrag van 200 euro wordt automatisch aan inwoners uitbetaald van wie het bankrekeningnummer bekend is. Omdat zij via automatische incasso Onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting betalen. Zij hoeven niets te doen. Lees hier de brief die deze inwoners ontvingen.

Let op! Inwoners die géén automatische incasso hebben geregeld voor het betalen van Onroerendezaakbelasting of hondenbelasting is gevraagd om vóór 25 maart 2023 (mogelijkheid is verlengd) te reageren. Lees hier de brief die deze inwoners ontvingen.

Bent u vergeten te reageren op de brief met het verzoek uw rekeningnummer door te geven? Via DigiD kunt u dit nog steeds doen, tot 25 maart 2023. In de brief die u kreeg staat hoe dit kan. Deze informatie is ook te vinden op de startpagina van dit onderwerp.

Heeft u geen DigiD? Kom dan naar een van de twee extra inloopmiddagen in het gemeentehuis die er de komende weken nog zijn:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

Herinnering

Begin maart stuurden wij herinneringsbrieven. Daarin staat dat u tot 25 maart het rekeningnummer alsnog kunt doorgeven. Dit is de laatste mogelijkheid. U kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail doorgeven en ook niet aan de receptiebalie.

In deze brief staat ook (net als hiervoor) dat er extra inloopmiddagen zijn in het gemeentehuis als u liever persoonlijk iemand wilt spreken over de terugbetaling:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

Accordion item is ingeklapt

Stuur een mail naar teruggaveprecario@nederbetuwe.nl of bel naar het gemeentehuis, telefoonnummer 14 0488.

Wij kijken welke brief u hebt gekregen en wat u al dan niet moet doen.

Accordion item is ingeklapt

De datum van 6 februari stond in de brief. De termijn is een aantal keren verlengd. U kunt uw rekeningnummer nog doorgeven tot 25 maart. Dat is de laatste mogelijkheid.

In de brief die u kreeg staat hoe dit kan. Deze informatie is ook hier te vinden.

Heeft u geen DigiD? Kom dan naar een van de twee extra inloopmiddagen in het gemeentehuis die er de komende weken nog zijn:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

Herinnering

Begin maart stuurden wij herinneringsbrieven. Daarin staat dat u tot 25 maart het rekeningnummer alsnog kunt doorgeven. Dit is de laatste mogelijkheid. U kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail doorgeven en ook niet aan de receptiebalie.

In deze brief staat ook (net als hiervoor) dat er extra inloopmiddagen zijn in het gemeentehuis als u liever persoonlijk iemand wilt spreken over de terugbetaling:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

Accordion item is ingeklapt

De termijn voor het doorgeven van uw rekeningnummer is verlengd tot 25 maart. Dit is de laatste mogelijkheid. In de brief die u kreeg staat hoe dit kan. Deze informatie is ook te vinden op de startpagina van dit onderwerp.

Heeft u geen DigiD? Kom dan naar een van de twee extra inloopmiddagen in het gemeentehuis die er de komende weken nog zijn:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

Herinnering

Begin maart stuurden wij herinneringsbrieven. Daarin staat dat u tot 25 maart het rekeningnummer alsnog kunt doorgeven. Dit is de laatste mogelijkheid. U kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail doorgeven en ook niet aan de receptiebalie.

In deze brief staat ook (net als hiervoor) dat er extra inloopmiddagen zijn in het gemeentehuis als u liever persoonlijk iemand wilt spreken over de terugbetaling:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

Accordion item is ingeklapt

Kom dan naar een van de twee extra inloopmiddagen in het gemeentehuis die er de komende weken nog zijn:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

Accordion item is ingeklapt

Stuur een mail naar teruggaveprecario@nederbetuwe.nl of bel naar het gemeentehuis, telefoonnummer 14 0488.

Wij kijken welke brief u hebt gekregen en vertellen u wat u al dan niet moet doen.

 

Accordion item is ingeklapt

Als u via DigiD het formulier op de website hebt ingevuld, dan gebeuren er 3 dingen als u op de knop verzenden drukt.

 1. Het formulier sluit af en er verschijnt een webpagina met een bedanktekst.
 2. Een bevestigingsmail gaat naar de inwoner.
 3. Een mail gaat naar de gemeente met de informatie en het ingevulde formulier als bijlage.

Heel soms kan het gebeuren dat er technisch iets fout gaat met de afsluiting op de website van het formulier. De inwoner krijgt bericht: ‘Er is een onbekende fout opgetreden.’

Toch kan het zijn dat het ingevulde formulier wel is doorgestuurd naar de gemeente en dat deze in goede ontvangen is ontvangen. Dan gaat punt 1 fout, punt 2 goed en zeer waarschijnlijk gaat punt 3 ook goed.

Twijfelt u of uw formulier is aangekomen? Mail naar ons met de vraag om dit te controleren. Dit is het mailadres: teruggaveprecario@nederbetuwe.nl

Accordion item is ingeklapt

Nee, u kunt telefonisch geen rekeningnummer doorgeven. Dit heeft met de veiligheid te maken. Uw rekeningnummer moet u doorgeven met DigiD. Dat kan via de QR-code die in de brief staat en op onze website en die u doorgeleid naar een formulier. Op onze website staat ook een link die u doorgeleidt naar DigiD en vervolgens naar het formulier.

Kom naar een van de twee extra inloopmiddagen in het gemeentehuis die er de komende weken nog zijn:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

Accordion item is ingeklapt

Wij betalen het bedrag van 200 euro gespreid uit. Tot eind april zijn wij hiermee bezig. De gespreide uitbetaling komt doordat wij de bankrekeningnummers gespreid ontvangen. Alle gegevens controleren wij zorgvuldig en verwerken ze in de administratie. Dit vraagt tijd.

Accordion item is ingeklapt

Krijgt u via een regeling van de gemeente een bijdrage voor bepaalde ondersteuning? Wij tellen het bedrag van 200 euro niet mee bij uw vermogen of inkomsten. Dit betekent dat de bijdrage geen invloed heeft op gemeentelijke (kwijtscheldings)regelingen en toeslagen, uitkeringen op grond van de Participatiewet, de Meedoenregeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vanuit de Wmo 2015 en voor gemeentelijke heffingen als de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de Onroerendezaakbelasting of de hondenbelasting.

Accordion item is ingeklapt

Een andere overheidsinstantie dan de gemeente kan misschien dit bedrag bij uw inkomsten optellen. Wij weten niet of dit ook zo is. U kunt informeren bij die andere overheidsinstantie.

Accordion item is ingeklapt

Stuur een mail naar teruggaveprecario@nederbetuwe.nl of bel naar het gemeentehuis, telefoonnummer 14 0488.

 

Accordion item is ingeklapt

Er zijn extra inloopuren in het gemeentehuis gekomen. Voor de komende tijd is dit nog op:

 • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
 • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

Accordion item is ingeklapt

U kunt bellen naar het gemeentehuis via telefoonnummer 14 0488.

Accordion item is ingeklapt

U kunt het bedrag zelf overmaken naar iemand anders of naar een goed doel. U moet dat zelf regelen. Dit kan niet via de gemeente.