Eén keer 200 euro voor elk huishouden in Neder-Betuwe (teruggave precario)

In de week van 16-20 januari 2023 hebben alle huishoudens die op 1 december 2022 in Neder-Betuwe staan ingeschreven een brief gekregen. Daarin staat dat zij als huishouden één keer 200 euro terugkrijgen.

Waarom gebeurt dit?

De gemeente heeft een spaarpot met de naam ‘precariogelden’. Dat is belastinggeld dat inwoners betaalden via hun energierekening. De gemeente heeft dit belastinggeld de afgelopen jaren teruggekregen van het energiebedrijf. Het is opzijgezet om dit terug te kunnen geven aan de inwoners. Het is nu een goed moment om dat te doen. Het leven is veel duurder geworden. Steeds meer mensen vinden het lastig om hun rekeningen te betalen.

Wie kan de bijdrage krijgen?

Elk huishouden kan één keer het bedrag van 200 euro krijgen. Onder een huishouden verstaan we alle personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven. Degene aan wie de brief is gericht krijgt de teruggave uitbetaald.

Voorwaarden

De voorwaarden over het teruggeven van het bedrag vindt u in de Verordening eenmalige teruggave precariogelden Gemeente Neder Betuwe 2023.

Hoe gaat het met de uitbetaling van de 200 euro?

Wij geven het geld terug:

  • automatisch aan huishoudens die via een automatische incasso Onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting betalen. In dit geval hoeft u niets te doen;

  • na aanmelding van het bankrekeningnummer aan huishoudens die geen OZB of Hondenbelasting betalen of deze belastingen zelf overmaken.

Automatisch voor wie OZB of Hondenbelasting via automatische incasso betaalt

Inwoners die via automatische incasso Onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting betalen ontvangen de bijdrage automatisch op hun rekening. Zij hoeven dus niets te doen. In deze brief (pdf, 89 kB) vindt u meer informatie over het ontvangen van de bijdrage.

Géén OZB of Hondenbelasting of automatische incasso? Geef uw rekeningnummer vóór 20 februari 2023 door

Betaalt u geen Onroerendezaakbelasting of Hondenbelasting? Of betaalt u dit wel, maar maakt u het bedrag zelf over? Geef dan vóór 20 februari 2023 (mogelijkheid is verlengd) uw bankrekeningnummer door aan de gemeente. In deze brief (pdf, 90 kB) staat uitgelegd hoe u dat kunt doen. Hebt u een brief ontvangen met de vraag om uw bankrekeningnummer door te geven? Let er dan op dat de naam van de rekeninghouder hetzelfde is als de naam aan wie de brief is gericht.

DigiD

Voor het doorgeven van uw rekeningnummer hebt u DigiD nodig. Heeft u een tablet of mobiele telefoon met camera? Met deze QR-code kunt u na het inloggen bij DigiD het formulier om uw rekeningnummer door te geven direct openen.

Heeft u geen DigiD? Kom naar het inloopuur

Kom tijdens een van de inloopuren naar het gemeentehuis om uw bankrekeningnummer door te geven. Dit kan op:

  • Donderdag 19 januari 
  • Dinsdag 24 januari 
  • Donderdag 26 januari 
  • Dinsdag 31 januari 
  • Donderdag 2 februari 
  • Donderdag 9 februari tussen 13:00 en 16:00 uur en van 17:00 tot 19:30 uur
  • Donderdag 16 februari tussen 13:00 en 16:00 uur en van 17:00 tot 19:30 uur

Neem de brief die u heeft gekregen, een geldig legitimatiebewijs en uw bankpas mee wanneer u naar het inloopuur komt. 

Geen invloed op andere regelingen gemeente

Krijgt u via een regeling van de gemeente een bijdrage voor bepaalde ondersteuning? Wij tellen het bedrag van 200 euro niet mee bij uw vermogen of inkomsten. Dit betekent dat de bijdrage geen invloed heeft op gemeentelijke (kwijtscheldings)regelingen en toeslagen, uitkeringen op grond van de Participatiewet, de Meedoenregeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vanuit de Wmo 2015 en voor gemeentelijke heffingen als de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de Onroerendezaakbelasting of de hondenbelasting.

Gevolgen bijdrage op regelingen andere organisaties

De bijdrage van 200 euro kan in enkele gevallen negatieve gevolgen hebben bij landelijke kwijtschelding en toeslagen. Denk hierbij aan de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

De gemeente kan dit niet aangeven. Wij hebben hier ook geen invloed op. Vraag bij de organisatie die de toeslag of regeling uitvoert of de teruggave van 200 euro gevolgen heeft voor uw toeslag(en).

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over deze teruggave door de gemeente? Neem dan contact met ons op via:

Ook kunt u met vragen terecht tijdens de inloopuren in het gemeentehuis.