Eén keer 200 euro voor elk huishouden in Neder-Betuwe (teruggave precario)

In de week van 16-20 januari 2023 hebben alle huishoudens die op 1 december 2022 in Neder-Betuwe staan ingeschreven een brief gekregen. Daarin staat dat zij als huishouden één keer 200 euro terugkrijgen.

Update 10 maart over het ontvangen van 200 euro precario:

Rekeningnummer alsnog doorgeven?

Bent u vergeten te reageren op de brief met het verzoek uw rekeningnummer door te geven? Via DigiD kunt u dit nog steeds doen. Tot 25 maart. Dit is de laatste mogelijkheid.

Heeft u geen DigiD?

Kom dan naar een van de twee extra inloopmiddagen in het gemeentehuis die er de komende weken nog zijn:
- donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
- donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

U kunt dan uw rekeningnummer persoonlijk doorgeven. Breng de brief mee die aan u is gericht, net als uw legitimatiebewijs en uw bankpas.

Let op: u kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail aan ons doorgeven en dit kan ook niet via de receptiebalie.

De uitbetaling

Wij betalen het bedrag van 200 euro gespreid uit. Tot medio april zijn wij hiermee bezig. De gespreide uitbetaling komt doordat wij de bankrekeningnummers gespreid binnen hebben kregen. Wij controleren alle gegevens zorgvuldig en verwerken ze in de administratie. Dit vraagt tijd.

Twijfel over juiste rekeningnummer?

Weet u niet zeker of het juiste rekeningnummer bij ons bekend is? Stuur een mail naar teruggaveprecario@nederbetuwe.nl. U kunt ook naar het gemeentehuis bellen via tel. 14 0488.

Herinnering

Begin maart stuurden wij herinneringsbrieven waarin staat dat u tot 25 maart het rekeningnummer alsnog kunt doorgeven. U kunt uw rekeningnummer niet telefonisch of per mail doorgeven en ook niet aan de receptiebalie. In deze brief staat ook dat er extra inloopmiddagen zijn in het gemeentehuis als u liever persoonlijk iemand wilt spreken over de terugbetaling:

  • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
  • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

Informatie 16 januari 2023

De gemeente heeft een spaarpot met de naam ‘precariogelden’. Dat is belastinggeld dat inwoners betaalden via hun energierekening. De gemeente heeft dit belastinggeld de afgelopen jaren teruggekregen van het energiebedrijf. Het is opzijgezet om dit terug te kunnen geven aan de inwoners. Het is nu een goed moment om dat te doen. Het leven is veel duurder geworden. Steeds meer mensen vinden het lastig om hun rekeningen te betalen.

Wie kan de bijdrage krijgen?

Elk huishouden kan één keer het bedrag van 200 euro krijgen. Onder een huishouden verstaan we alle personen die op hetzelfde adres staan ingeschreven. Degene aan wie de brief is gericht krijgt de teruggave uitbetaald.

Voorwaarden

De voorwaarden over het teruggeven van het bedrag vindt u in de Verordening eenmalige teruggave precariogelden Gemeente Neder Betuwe 2023.

Hoe gaat het met de uitbetaling van de 200 euro?

Wij geven het geld terug:

  • automatisch aan huishoudens die via een automatische incasso Onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting betalen. In dit geval hoeft u niets te doen;

  • na aanmelding van het bankrekeningnummer aan huishoudens die geen OZB of Hondenbelasting betalen of deze belastingen zelf overmaken.

Automatisch voor wie OZB of Hondenbelasting via automatische incasso betaalt

Inwoners die via automatische incasso Onroerendezaakbelasting (OZB) of hondenbelasting betalen ontvangen de bijdrage automatisch op hun rekening. Zij hoeven dus niets te doen. In deze brief (pdf, 89 kB) vindt u meer informatie over het ontvangen van de bijdrage.

Géén OZB of hondenbelasting of automatische incasso?

Tot 25 maart (datum is aangepast) kunt u uw rekeningnummer doorgeven. Betaalt u geen Onroerendezaakbelasting of hondenbelasting? Of betaalt u dit wel, maar maakt u het bedrag zelf over? In deze brief (pdf, 90 kB) staat uitgelegd hoe dat kon. Bent u vergeten te reageren op de brief met het verzoek uw rekeningnummer door te geven? Via DigiD kunt u dit nog steeds doen: tot 25 maart. Dit is de laatste mogelijkheid.

DigiD

Voor het doorgeven van uw rekeningnummer hebt u DigiD nodig. Heeft u een tablet of mobiele telefoon met camera? Met deze QR-code kunt u na het inloggen bij DigiD het formulier om uw rekeningnummer door te geven direct openen.

Geen invloed op andere regelingen gemeente

Krijgt u via een regeling van de gemeente een bijdrage voor bepaalde ondersteuning? Wij tellen het bedrag van 200 euro niet mee bij uw vermogen of inkomsten. Dit betekent dat de bijdrage geen invloed heeft op gemeentelijke (kwijtscheldings)regelingen en toeslagen, uitkeringen op grond van de Participatiewet, de Meedoenregeling, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten vanuit de Wmo 2015 en voor gemeentelijke heffingen als de rioolheffing, de afvalstoffenheffing, de Onroerendezaakbelasting of de hondenbelasting.

Gevolgen bijdrage op regelingen andere organisaties

De bijdrage van 200 euro kan in enkele gevallen negatieve gevolgen hebben bij landelijke kwijtschelding en toeslagen. Denk hierbij aan de huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag.

De gemeente kan dit niet aangeven. Wij hebben hier ook geen invloed op. Vraag bij de organisatie die de toeslag of regeling uitvoert of de teruggave van 200 euro gevolgen heeft voor uw toeslag(en).

Vragen? Neem contact met ons op!

Heeft u nog vragen over deze teruggave door de gemeente? Neem dan contact met ons op via:

Ook kunt u met vragen terecht tijdens de inloopuren in het gemeentehuis. Er zijn nog twee extra inloopuren:

  • donderdag 16 maart tussen 13:00 en 16:00 uur
  • donderdag 23 maart tussen 13:00 en 16:00 uur