Besluitenlijst 31 januari 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Budgetafwijking Handhaving Kinderopvang 2022

Het college moet geïnformeerd worden indien zich budgetafwijkingen voordoen.

Besluit:

Het college besluit de budgetafwijking inzake de handhaving van de kinderopvang 2022 mee te nemen in de voorbereiding van het eerstvolgende verantwoordingsdocument in de planning & controlcyclus.

Overhevelen van budget 2022 aanpak jeugdoverlast naar 2023

Het college moet geïnformeerd worden indien zich budgetafwijkingen voordoen.

Besluit:

Het college besluit de budgetafwijking inzake de aanpak jeugdoverlast mee te nemen in de voorbereiding van het eerstvolgende verantwoordingsdocument in de planning & controlcyclus.