Besluitenlijst 18 april 2023

Tijd: 9:30 - 12:00 uur
Voorzitter: Jan Kottelenberg
Aanwezigen: W.E.A. (Herma) van Dijkhuizen, M.A. (Marien) Klein, A.J. (Jan) Kottelenberg, S.H.R. (Stefan) van Someren, G.S. (Gerrit) Stam en N. (Nees) van Wolfswinkel

Onttrekking aan de openbaarheid van de Waardweg (gedeeltelijk) en Koepelweg te Echteld

De Willemspolder wordt ontgronden en daarna ingericht als natuurgebied. Om de ontgronding mogelijk te maken moeten de Waardweg (gedeeltelijk) en de Koepelweg aan de openbaarheid worden onttrokken. Op een eerder genomen voorgenomen besluit genomen zijn geen zienswijzen ingediend. Nu wordt het definitieve besluit genomen. Er komen nieuwe wandel-/fietspaden in het gebied terug.

Besluit:

1. Het college besluit tot het onttrekken aan de openbaarheid van:
- de Koepelweg te Echteld (geheel), kadastraal bekend Echteld G 104;
- de Waardweg te Echteld, tussen Nieuweweg en Heersweg, kadastraal bekend Echteld G97 en G 158 (gedeeltelijk) zoals op de bijbehorende situatietekening is aangegeven.
2. Het college besluit de raadsinformatiebrief vast te stellen.

Financiën randweg Opheusden

Om de volgende stappen in het proces randweg Opheusden te kunnen zetten zijn aanvullende middelen nodig. Deze aanvullende middelen zijn nodig voor de bemensing van de projectorganisatie, het uitwerken van een voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp en het voorbereiden van een bestek.

Besluit:

Het college besluit in de eerste bestuursrapportage 2023 de raad voor te stellen om het voorbereidingskrediet randweg Opheusden met € 300.000 (2023) te verhogen en in 2024 met € 400.000 te verhogen om de volgende stappen in het proces te kunnen zetten.