Uitgelicht

Automatische incasso, machtigen of machtiging intrekken

De gemeentelijke belastingen kunt u per acceptgiro of via een automatische incasso betalen.

 

lees verder

Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Wanneer u niet in staat bent om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, ook niet door middel van een aparte betalingsregeling, kunt u kwijtschelding aanvragen
lees verder

Belastingen, kopie van aanslag

U kunt (als burger, bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor het verstrekken van een schermafdruk (printscreen) van de aanslag van gemeentelijke belastingen.
lees verder

Beroepschrift gemeentelijke belastingen indienen

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen een belastingaanslag of een waardebeschikking? Dan kunt u beroep instellen.
lees verder

Hondenbelasting

Meld online uw hond aan of af bij de gemeente!
lees verder

Onroerende zaakbelasting

Wanneer u een woning, gebouw of perceel grond huurt of in bezit heeft, ontvangt u een aanslag onroerende zaakbelasting (OZB).
lees verder

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing als u eigenaar bent van een woning of een bedrijfspand dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. U betaalt ook als uw pand geen aansluiting heeft, maar wel direct of indirect op gemeentewater loost.

lees verder

Taxatieverslag en bezwaar

De WOZ-beschikkingen worden jaarlijks met dagtekening 28 februari verzonden. In een schrikkeljaar hebben de WOZ-beschikkingen de dagtekening 29 februari.
lees verder

WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)

De Wet WOZ geeft degenen die belasting betalen op basis van de vastgestelde waarde recht op informatie.
lees verder

Zoeken