Onroerende zaakbelasting

Wanneer u een woning, gebouw of perceel grond huurt of in bezit heeft, ontvangt u een aanslag onroerende zaakbelasting (OZB).

Er zijn twee soorten:

  • een gebruikersbelasting, voor niet-woningen (bedrijfspanden, kantoren, garageboxen e.d.)  en
  • een eigenarenbelasting, voor woningen en niet-woningen.

Accordion item is ingeklapt

U betaalt OZB-gebruikersbelasting wanneer u op 1 januari van het betreffende jaar gebruiker bent geweest van een niet-woning.

Accordion item is ingeklapt

Bent u eigenaar van een woning/niet-woning en bent u bij het Kadaster als zodanig geregistreert, dan moet u onroerende zaakbelasting aan de gemeente betalen.

De datum van 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dus als u na 1 januari de (niet-)woning verkoopt, moet u voor de oude woning toch voor het hele jaar OZB betalen. Voor de nieuwe woning betaalt u dat jaar dan geen OZB meer. Bij verkoop verrekent de notaris meestal het eigenaarsdeel van de OZB, vanaf het moment van de transactie.

Accordion item is ingeklapt

Jaarlijks vóór 1 april verzendt de gemeente het OZB-aanslagbiljet en de WOZ beschikking.

Accordion item is ingeklapt

Hoeveel onroerende zaakbelasting u moet betalen hangt af van de waarde van de woning of niet-woning waarvan u eigenaar bent en van de hoogte van de OZB-tarieven, De gemeente stelt de OZB tarieven vast. Jaarlijks wordt de waarde van de (niet-) woning vastgesteld in de WOZ-beschikking.

Accordion item is ingeklapt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Belastingen/ WOZ via 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.