Openingstijden Burgerzaken

*** Corona - De dienstverlening van de gemeente Neder-Betuwe blijft beschikbaar voor inwoners en bedrijven. Wel zijn er een aantal aanpassingen. Zo zijn de balies alleen nog open op afspraak. Openingstijden kunnen tijdelijk anders zijn. Ook verzoeken we u dringend binnen een mondkapje te dragen. Lees hier meer over de actuele situatie ***

Vanaf 1 oktober 2017 werken we volledig op afspraak. Op onze website gaat u via het kopje 'Inwoners' naar het tabblad 'Direct regelen'. Daar kiest u voor 'Afspraak maken' en volgt u de stappen. Het wijst zich vanzelf.

Burgerzaken

  • maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur
  • donderdagavond van 17.00-19.30 uur
Afhalen van aangevraagde documenten (bij de receptiebalie):
  • maandag t/m donderdag van 08.30-16.00 uur
  • donderdagavond van 17.00-19.30 uur
  • vrijdag van 08.30-16.00 uur

Overige afdelingen

  • maandag t/m donderdag van 08.30-17.00 uur
  • vrijdag van 08.30-16.00 uur

U kunt ons bellen, faxen of mailen

t. 14 0488
f. (0488) 44 99 99
e. info@nederbetuwe.nl

Wij streven er naar om binnen vijf werkdagen een inhoudelijk antwoord op uw e-mail te geven. Dit is overigens wel afhankelijk van de aard van uw verzoek. Omdat wij uw verzoek graag zorgvuldig willen behandelen kosten sommige zaken meer tijd. In dat geval ontvangt u van ons natuurlijk wel zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging. Indien uw e-mail een concreet verzoek betreft, kunnen wij dat alleen in behandeling nemen als uw naam, adres en woonplaats vermeld zijn.

De website kunt u 24 uur per dag, zeven dagen per week raadplegen.

Storingen/meldingen/klachten

Geen spoedeisende zaken: Geef online uw melding door
Spoedeisende zaken (per 1 mei 2017 via Avri):
Bel tijdens kantooruren: 0345-585353
Buiten kantooruren: 06-21896420

Spreekuur bestuur

Wanneer u een gesprek wilt met de burgemeester, een wethouder, de griffier of de gemeentesecretaris/directeur, dan kunt u een afspraak maken met de bestuurssecretaresse via 14 0488.

Politie

Telefoonnummer politie voor niet spoedeisende zaken 0900 - 88 44.

Online gemeentewinkel

Via onze Digitale Balie kunt u een aantal zaken direct met de gemeente regelen.

Kernpunten welzijn wonen werk zorg

Tel. maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur: (0488) 44 99 92.
Kijk voor de mailadressen en inloopspreekuren van de Kernpunten op www.kernpuntennederbetuwe.nl

Melding openbare ruimte

www.avri.nl (knop ‘melding maken’) of tel. 0345 - 58 53 53

Gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20, 4043 ZG Opheusden
Vermeld zo mogelijk de naam van de afdeling.

Omgevingsloket

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) verzorgt de vergunningverlening op het gebied van milieu en bouwen (Wabo-taken). Stukken kunt u inzien op afspraak via Omgevingsdienst Rivierenland, tel. 0344 - 57 93 14 of info@odrivierenland.nl voor inplannen afspraak op dinsdagmorgen tussen 09.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis Neder-Betuwe. Inzage van stukken zonder overleg met een medewerker van de ODR is mogelijk tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.