Leden

Wmo-raad Neder-Betuwe
De Wmo-raad, najaar 2018

Edo Sprong (Kesteren), voorzitter

Email: voorzitter@wmoraadnederbetuwe.nl

Edo Sprong

In mijn werkzame leven ben ik op verschillende manieren betrokken geweest in de 1e lijnsgezondheidszorg in Neder-Betuwe. 34 jaar praktijk voor fysiotherapie 'Fysiotherapie Kesteren' en ruim 5 jaar heb ik de praktijk 'OorSprong' gehad (systeem- en cognitieve therapie). Tevens ben ik actief geweest bij Slachtofferhulp en momenteel werkzaam bij Mentorschap-Nederland en hierin begeleid ik meerdere cliënten.

Door mijn kennis die ik heb opgedaan in verschillende functies en organisaties denk ik een positieve bijdrage te kunnen leveren voor de Wmo-raad.

Piet Barten (Opheusden), secretaris

Mobiel: 06-29623143
Email: secretaris@wmoraadnederbetuwe.nl

Piet Barten

Aandachtsgebied:

Mantelzorgers, vrijwilligers en zorgcentra ouderen

Mijn naam is Piet Barten, geboren Opheusdenaar en op een korte uitstap na ook altijd woonachtig geweest in Opheusden. Mijn vrouw en ik hebben drie volwassen kinderen die al een tijdje zijn 'uitgevlogen'. Nadat ik vele jaren vrijwilligerswerk bij sportverenigingen binnen de gemeente had gedaan, wilde ik iets doen op een ander maatschappelijk vlak.

Een vacature in de Wmo-raad van de gemeente Neder-Betuwe in de plaatselijke krant trok mijn aandacht en na een gesprek met een afvaardiging van de Wmo-raad mocht ik toetreden.

In mijn 40-jarig dienstverband bij de politie en helaas ook door gebeurtenissen in mijn naaste familie heb ik geleerd dat (mantel)zorg, vrijwilligerswerk en goed beleid voor mensen die op welke wijze dan ook zorg en ondersteuning nodig hebben ONONTBEERLIJK is. Ik wil daar via de Wmo-raad mijn steentje bijdragen. Met enthousiasme ga ik me dan ook komende tijd inzetten als lid van de Wmo-raad. Inmiddels ben ik sinds 18 oktober 2018 secretaris van de Wmo-raad. Met de wijzigingen in de samenstelling van de Wmo-raad en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein hebben we een flinke uitdaging!

Erik Roelofsen (Opheusden), penningmeester

Email: eroelofsen@wmoraadnederbetuwe.nl

Erik Roelofsen

Aandachtsgebied:

Participatiewet

In mijn dagelijks leven ben ik als bewindvoerder, budgetbeheerder, budgetcoach en curator werkzaam bij Travanet. Vanuit mijn werkveld heb ik vaak te maken met de Participatiewet voor cliënten, waar Travanet de financiële belangen voor behartigt. Hierdoor is er regelmatig contact bij verschillende gemeenten over inkomensproblematiek en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zoals; jeugdzorg, persoonsgebonden budget (pgb), maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidzorg (ggz) ect. Vanuit deze achtergrond waar veel van mijn dagelijkse werkzaamheden vallen binnen het takenpakket van de Wmo, hoop ik als Wmo-raadslid aan B&W en de gemeenteraad in de gemeente Neder-Betuwe een bijdrage te leveren over zaken die voor u van belang zijn.

Nathalie van Doorn-Gerritsen (Ochten)

Email: ndoorn@wmoraadnederbetuwe.nl

Nathalie van Doorn-Gerritsen

Aandachtsgebied:

Mensen met lichamelijke en verstandelijke beperking

Mijn naam is Nathalie van Doorn-Gerritsen, sinds 2006 woonachtig in Ochten. Getrouwd en moeder van 2 kinderen. Onze jongste heeft een aangeboren hersenafwijking, waardoor hij een meervoudige beperking heeft. Door de ervaring die ik daardoor heb opgedaan, wil ik mij bij de Wmo-raad inzetten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Mecheline Doornebal (Ochten)

E-mail: mdoornebal@wmoraadnederbetuwe.nl

Mecheline Doornebal

Aandachtsgebied:

Jeugdbeleid

Mijn naam is Mecheline Doornebal. Sinds mijn geboorte, in 1977, woon ik in Ochten. Tot 2006 heb ik in de verpleging gewerkt. Vanaf juni 2006 werk ik als leerkracht op een basisschool. Naast mijn werk vervul ik verschillende functies binnen het vrijwilligers werk. Toen mij bekend werd dat er WMO-raadsleden gezocht werden heb ik mij aangemeld, met als aandachtspunt in de raad het Jeugdbeleid. Daar wil ik mij dan ook graag voor inzetten.

Marja den Hartog (Ochten)

E-mail: mhartog@wmoraadnederbetuwe.nl

Marja den Hartog

Aandachtsgebied:

Mantelzorg/ vrijwilligerswerk

Mijn naam is Marja den Hartog-van den Hatert, geboren en getogen in Ochten. Na 27 jaar doktersassistente te zijn geweest, ben ik daar in 2009 mee gestopt. Naast mijn werk ben ik jarenlang bestuurslid geweest van de NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) Midden-Betuwe, alsmede coördinator van de Vrijwillige Thuishulp van de NPV. Nu ben ik nog actief op verschillende terreinen van het vrijwilligerswerk.

Ik constateer dat er steeds meer vraag komt naar vrijwillige hulp in algemene zin en zie dat de belasting van mantelzorgers zwaarder wordt.

Ik hoop me als Wmo-raadslid in te zetten voor het belang van vrijwilligers en mantelzorgers. Zij spelen een belangrijke rol in onze samenleving en zonder hen kunnen wij niet.

Ina Koster (Dodewaard)

E-mail: ikoster@wmoraadnederbetuwe.nl

Ina Koster

Aandachtsgebied:

Jeugdbeleid

Mijn naam is Ina Koster, 42 jaar en sinds 1993 woonachtig in Dodewaard. Nu onze dochter inmiddels naar de middelbare school gaat, houd ik naast mijn baan en het huishouden nog wat tijd over. Het leek me goed om daar iets nuttigs mee te gaan doen. Toen ik in de advertentie zag staan waarin gevraagd werd naar een Wmo-raadslid heb ik me aangemeld en vanaf 1 januari van dit jaar ben ik in dienst. Binnen de Wmo houd ik me vooral bezig met het jeugdbeleid. Ik hoop met mijn inzet als Wmo-raadslid een steentje bij te kunnen dragen aan een goede leefbaarheid in onze gemeente.

Rina Kuenen-Dorrestijn (Ochten)

E-mail: rkuenen@wmoraadnederbetuwe.nl

Rina Kuenen

Aandachtsgebied:

Ouderenzorg en zorgcentra

Mijn naam is Rina Kuenen-Dorrestijn, ik ben geboren in 1939 en woon sinds 1976 met mijn man en, tot ze de deur uitgingen, kinderen in Ochten. Sinds de oprichting van het ouderenwerk, in de oude gemeente Echteld in 1985, ben ik daarbij betrokken geweest, als vrijwilliger in de uitvoering en later ook bestuurlijk. Van 1991 tot 2002 zat ik in de gemeenteraad van de gemeente Echteld. Sinds de invoering van de WMO heb ik de ontwikkelingen gevolgd, eerst als burgerraadslid en nu door toe te treden tot de WMO-raad. Ik vind het van groot belang voor de inwoners dat de WMO door de gemeente zo goed mogelijk wordt uitgevoerd.

Wim van Olderen (Dodewaard)

E-mail: wolderen@wmoraadnederbetuwe.nl

Wim van Olderen

Aandachtsgebied:

De participatiewet in zijn algemeen, met als speciale doelgroep de "oud-sociaal werkplaats medewerkers" (mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt), met een vast WSW-dienstverband op 31 december 2014.

Geboren in 1959 in Lienden, ben ik na veel verhuizingen nu weer woonachtig in Dodewaard. Getrouwd en twee zonen, die elk hun eigen bestaan hebben opgebouwd.

Toen ik per 1 september 2012, na 36 jaar als militair, met functioneel leeftijdsontslag naar huis werd gestuurd, ben ik me eerst, als belasting-intermediair en als medewerker nazorg bij ernstige ziekte en overlijden, voor leden van de vakbond voor militair en burgermedewerkers, gaan verdiepen. Daarna ben ik mij gaan verdiepen in de 'zorgwereld' van mijn broer. Ik voer sinds 2005 het curatorschap over hem uit en neem deel aan de locatieraad en cliëntenraad van Prezzent. Bij deze zorg-organisatie, waar hij, (c.f. de Wet Langdurige Zorg) verzorgd wordt, heeft hij zijn eigen appartementje aan de Willem de Zwijgerweg in Geldermalsen (http://prezzent.nl/geldermalsen-willemdezwijgerweg).

Naast zijn Wajong uitkering, werkt hij vanaf 1977 bij Werkzaak Rivierenland (voorheen de sociale werkplaats Lander), vallend onder de Wet Sociale Werkvoorziening. Door de invoering van de participatie wet per 01-01-2015 en de onduidelijkheden over de uitvoering en de invloed hiervan op zijn werk (wat een zéér belangrijke positie in zijn leven betekent), ben ik al in 2013 jaar deel gaan nemen aan de cliëntenraad van Lander, na overgang per 01-01-2016 naar de Werkzaak werd dit een commissie van advies, maar per 2 juli 2018 is de cliëntenraad van de Werkzaak Rivierenland opgericht.

Ik hoop niet alleen, maar ik heb de sterke wil, om ook als lid van de WMO-raad bij te dragen aan de bescherming van deze sociaal zwakkeren in onze maatschappij. Zij, die voorheen deelnamen aan de maatschappij als beschermde werknemers, dreigen nu in de huidige 24/7, sociaal verarmde, 'werken naar vermogen'-maatschappij, soms kopje onder te gaan.

Evert Oskam (Kesteren)

Email: eoskam@wmoraadnederbetuwe.nl

Evert Oskam

Aandachtsgebied:

Senioren

Evert Oskam (1944) is geboren in Hagestein een dorp in de Vijfheerenlanden en woont sinds 1979 in Kesteren. Na zijn landbouwkundige opleiding en het vervullen van de militaire dienstplicht was hij internationaal werkzaam bij bedrijven die producten toeleveren aan de tuinbouw: gewasbeschermingsmiddelen, groentezaden en kassen als turn-key project. Vervolgens heeft hij een aantal jaren bloemen geteeld in Zimbabwe (Zuidelijk Afrika), maar de binnenlandse politieke en economische situatie aldaar verslechterden dusdanig dat hij zijn bedrijf moest beëindigen. Teruggekeerd in Nederland heeft hij daarna nog 10 jaar in het landbouwonderwijs (MBO) gewerkt als docent.

Hij was betrokken bij de oprichting van de WMO-raad in Neder-Betuwe en keerde in 2017 weer terug in de WMO-raad. Maatschappelijk was hij betrokken bij het kerkenwerk, als secretaris van de agrarische natuurvereniging Lingestreek, als burgerraadslid en is thans secretaris van de PCOB, de protestants christelijke ouderenbond, afdeling Kesteren en Omstreken. Landelijk is de PCOB bezig te fuseren met de KBO (katholieke ouderenbond). Beide bonden bekommeren zicht om het welzijn van senioren en treden op als belangenbehartiger naar de landelijke en Europese politiek, organiseren maandelijks bijeenkomsten voor de leden waar voor ouderen relevant zaken en informatie ter sprake komt.

Anton Mauritz (Opheusden)

Email: amauritz@wmoraadnederbetuwe.nl

Anton Mauritz

Aandachtsgebied:

Ouderen- en gehandicaptenzorg

Anton Mauritz, lid van de Wmo-raad, is eigenaar van een aantal bedrijven o.a. in de logistiek, in de Infra, in de Groenvoorziening, in de IT, in de handel van gebruikte windmolens met totaal 200 medewerkers en kantoren in Nederland en Belgie. Ook commissaris van een aantal organisaties en bedrijven in binnen- en buitenland. Voorzitter Raad van Toezicht Zorgcentrum het Anker te Kesteren en Lid Raad van Bestuur als penningmeester van een aantal basisscholen in de gemeente Neder-Betuwe. “Ik vind het belangrijk dat de gelden die door de overheid ter beschikking worden gesteld op een juiste wijze kunnen worden ingezet. Rekening houdend met wat wij zelf naar draagkracht kunnen en maximaal bescherming van de zwakkere in de samenleving. Zorg voor de ander begint bij je buren, bij je familie, bij de leden van de kerk, leden van de verenigingen enz.”

Willemien van der Meijden-Kerkhoff (Kesteren)

Email: wmeijden@wmoraadnederbetuwe.nl

Willemien van der Meijden-Kerkhoff

Aandachtsgebied:

Ouderenzorg

Sinds 2016 woon ik in Kesteren. In mijn dagelijks werk ben ik verpleegkundige in de thuiszorg. Doordat ik wat minder ben gaan werken toen onze zoon geboren is, leek het mij leuk om wat tijd in te zetten voor de Wmo-raad. Hierbij wil ik mijn kennis in de ouderenzorg delen en mede zorg dragen voor een goede leefomgeving voor de oudere medemens in de gemeente Neder-Betuwe.