Over de Wmo-raad

De Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg de Wmo, is op 1 januari 2007 ingegaan. Afgelopen jaren is er heel veel gebeurd, in 2015 is de Wmo enorm uitgebreid, de Jeugdwet en de Participatiewet zijn erbij gekomen, de drie transities in het sociaal domein.
De Wmo-raad is meegegaan met de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Begonnen in 2007 als adviesraad in oprichting en officieel geïnstalleerd door het College van Burgemeester en Wethouders op 31 januari 2008, telt de Wmo-raad nu 11 leden met een onafhankelijke voorzitter. Een van de belangrijke taken van de Wmo-raad is het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College van B. en W. en de gemeenteraad over tal van onderwerpen binnen het sociaal domein.

De samenstelling:
- inwoners van verschillende dorpen in Neder-Betuwe
- vertegenwoordiging van diverse zorg- en welzijnsgroepen uit de Neder-Betuwse samenleving
- ieder Wmo-raadslid is betrokken bij en heeft deskundigheid verkregen door eigen ervaring of (vrijwilligers)werkervaring in een of meer zorggebieden in het sociaal domein.