Wmo-raad

10 jaar Wmo-raad!
Begin 2008 was de installatie van de Wmo-raad door het College van B&W. De officiële start van de adviesraad voor de Wmo is gegeven. Hoe is het nu anno 2018. De Wmo-raad is volop in beweging en volgt de ontwikkelingen binnen het sociaal domein op de voet. Uitbreiding van haar aandachtsgebied is onontkoombaar. Met de Jeugdwet en de Participatiewet zijn o.a. de verslavingszorg, schuldhulpverlening en beschermd/begeleid wonen onderwerpen die prioriteit hebben.
In 10 jaar Wmo-raad is de tendens dat de adviesraad een regelmatig verloop van de leden kent. Een gezonde trend en een goed teken dat er in onze gemeente hiervoor belangstelling is om betrokken te zijn. De Wmo-raad hoopt daarom binnenkort een nieuwe voorzitter aan u voor te stellen.

Hoe was het begonnen
De Wmo-raad was in 2007 begonnen als adviesraad in oprichting, onder a.i. voorzitterschap van wijlen mevrouw Hinke Zijda van Programma VCP. In 2008 was de Wmo-raad een feit en was de heer Jan Hulleman uit Kesteren de eerste voorzitter. Onze voormalige wethouder mevrouw Janneke Talman nam de fakkel over en is vanaf 2013 voorzitter.

Lees meer over deze beginperiode het jaarverslag 2007 van de Wmo-raad i.o. Dit vindt u onder Documenten/ Jaarverslagen.

Uitgelicht