Wmo-raad

De Wmo-raad Neder-Betuwe komt op voor de belangen van alle inwoners, jong en oud in de gemeente Neder-Betuwe. Thema's zoals leefbaarheid, zorg en maatschappelijke ondersteuning zijn voor de Wmo-raad belangrijke items. Wij willen dat vooral mensen met beperkingen mee kunnen blijven doen in onze gemeente. De Wmo-raad Neder-Betuwe is een volwaardige gesprekspartner van de gemeente. Wij zullen, gevraagd én ongevraagd, meedenken en advies geven over samenlevingsvraagstukken aan B&W en de gemeenteraad.

Uitgelicht