Lokaal Sociaal Beleid

Deze visie (PDF, 123 kb) geeft een koers en een houvast voor het te ontwikkelen beleid en de uitvoering daarvan voor de komende jaren.

Het betreft met name de Wet maatschappelijke ondersteuning, de taken die overeenkomen uit de AWBZ (waaronder begeleiding), de Jeugdzorg en de Wet werken naar Vermogen (of het alternatief voor de WWB). Daarnaast gaat het ook over Gezondheid, Onderwijs, Sport, Subsidies en Accommodaties.