Spelregels voor sporten

De 14 burgemeesters in Gelderland-Zuid hebben op 30 april de spelregels geformuleerd voor sporten voor de jeugd in onze regio.

De bepalingen uit de noodverordening gaven ruimte voor interpretatieverschil en dat leidde tot onduidelijkheid voor sportaanbieders en ouders van jonge sporters.
Vandaar nu de nadere spelregels.

Per 30 april 2020 is het in Gelderland-Zuid voor jeugdigen tot en met 18 jaar toegestaan om te sporten. De sportaanbieder dient wel goedkeuring van de gemeente te krijgen, waarbij wordt gekeken naar het plan, de buitenlocatie en de aangewezen sportprofessional(s).

De spelregels in Gelderland-Zuid zijn voor de 14 gemeenten op hoofdlijnen gelijk. De verschillen kunnen ontstaan bij het aanwijzen van een geschikte buitenlocatie, waarbij rekening wordt gehouden tussen stedelijke en ruimtelijke gebieden. Ook beschikt iedere gemeente inmiddels over een aanspreekpunt voor sportaanbieders, zodat er snel geschakeld kan worden. Bij knelpunten vindt er regionale afstemming plaats om ongelijkheid te voorkomen.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Hubert Bruls: ‘Veel jonge kinderen en jeugdigen hebben zich nog een extra dagje moeten inhouden, maar we mogen en kunnen nu op verantwoorde wijze sporten. Gelet op het enthousiasme vanuit de verenigingen, verwacht ik dat deze versoepeling bij onze jongste inwoners tot een leuke en gezonder afleiding gaat leiden.’

De volledige regels voor Gelderland-Zuid staan gepubliceerd op de website www.crisisglz.nl/noodverordening/

Aanmeldformulier

Klik hier voor het aanmeldformulier.

Contactadres is e. sportenbewegen@nederbetuwe.nl

Haal- en brengregels

Haal- en brengreglement voor ouders/verzorgers/begeleider van sportende kinderen

 • informeer uw kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met uw kind de contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld de kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van de gemeente en sportaanbieder;
 • breng de kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor uw kind(eren) gepland staat;
 • breng de kind(eren) niet naar de sportlocatie als uw kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng de kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten; als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het kind weer sporten en naar buiten;
 • breng de kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in het huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19); omdat het kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • reis alleen met uw eigen kind(eren) of kom met personen uit uw eigen huishouden;
 • breng de kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • als ouder/verzorger/begeleider heeft u geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van de kind(eren);
 • kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.