Ondernemers: bekijk welke protocollen voor jouw bedrijf van toepassing zijn

en lees de ervaringen van collega-ondernemers.

Ondernemen in een 1,5-metersamenleving is een grote uitdaging. Branches hebben hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken.

Op de nieuwe gezamenlijke website www.mijncoronaprotocol.nl - van VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met de Rijksoverheid - staat per branche de formeel vastgestelde protocollen en daarmee de voor jou relevante afspraken.

Bekijk hier de animatie.

Basisafspraken

In een protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Het is belangrijk dat ook werknemers betrokken zijn bij deze afspraken, bijvoorbeeld via de vakbonden. Mis je een protocol? Mail dan naar mijncoronaprotocol@vnoncw-mkb.nl.