Nog eens 13 miljard voor ondernemers

Kijk voor meer informatie over de steunmaatregelen op www.rijksoverheid.nl.

Wat punten uit het steunpakket van 13 miljard op een rij:

  • de TOZO-regeling voor zelfstandigen wordt verlengd, maar het inkomen van de partner gaat meetellen
  • mkb-bedrijven tot 250 medewerkers krijgen maximaal 20.000 euro voor vaste lasten (afhankelijk van omvang bedrijf en omzetverlies)
  • voor horeca, evenementen is 1 miljard euro beschikbaar
  • startupps en scaleupps krijgen extra kredietvoorzieningen
  • 1,8 miljoen werknemers vallen inmiddels onder NOW-regeling, dat wil zeggen dat hun werkgever loonkostensteun heeft aangevraagd
  • voor seizoensbedrijven komen er regelingen met meer maatwerk
  • aan bedrijven die steun aanvragen worden eisen gesteld: ze mogen geen dividend of bonussen uitkeren
  • aan bedrijven wordt ook gevraagd of zij hun werknemers actief willen om- en bijscholen
  • voor het omscholingsproject 'Nederland leert door' is 50 miljoen euro beschikbaar

Kijk voor meer informatie over de steunmaatregelen op de website van Rijksoverheid.