Hulp voor ondernemers

Vragen? Bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351 of van de Kamer van Koophandel 0800 - 2117.

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Hieronder leest u meer informatie. 

UPDATE 1 APRIL 11:00 uur

Extra lokale maatregelen voor ondernemers in Neder-Betuwe


Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe besloten op 31 maart 2020 om extra maatregelen met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn.

UPDATE 28 MAART 22:07 uur

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft zaterdag 28 maart de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook kunnen bepaalde ondernemers een eenmalige gift van 4.000 euro krijgen voor betaling vaste lasten. Lees hier verder.

Belangrijke websites en telefoonnummers

Op rijksoverheid.nl/coronavirusstaan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van: 

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid: telefoonnummer 0800 - 1351 of de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 - 2117.

Regelingen voor bedrijven

Deeltijd WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de impact van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer hebt voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, o.a. als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden:  BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB. 

Financiële ondersteuning gemeente

Als uw inkomen uit een eigen bedrijf te laag is om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien, komt u wellicht in aanmerking voor de tijdelijke regeling voor zelfstandigen (zonder personeel). Gemeente Neder-Betuwe werkt samen met de gemeente Buren op het gebied van ‘Werk en inkomen’.  Als u vragen hebt omdat u ZZP’er bent, dan kunt u hierover informatie vinden bij gemeente Buren

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen.  

Uitstel betalen belasting

Als het coronavirus uw bedrijf in de problemen brengt, kunt u de Belastingdienst verzoeken om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren