Extra lokale maatregelen voor ondernemers

Besluit 31 maart van burgemeester en wethouders Neder-Betuwe

Besluit 31 maart van burgemeester en wethouders Neder-Betuwe

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hebben op 31 maart 2020 besloten de volgende maatregelen met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn:    

 • Bevoorrading van winkels mag tot 14:00 uur. Hierdoor kan de detailhandel zo nodig later op de dag open gaan. 
 • Supermarkten mogen ’s nachts worden bevoorraad.
 • Coulant zijn voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen zodat winkelpersoneel en onderhoudsmensen dichtbij kunnen parkeren.
 • Vergunningsprocedures voor bouwplannen doorgang laten vinden en waar mogelijk worden deze procedures versneld.
 • Coulant omgaan met de regels over afhalen en bezorgen maaltijden horeca mits de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en er geen overlast is voor de omgeving.
 • Coulant zijn met verplichte aanwezigheid ondernemers op de markt. Ondernemers kunnen zelf beslissen of ze wel of niet een standplaats op de markt innemen.
 • Uitstel verlenen van betalingen, niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen, coulant zijn met betalingsregelingen.
 • Ruimhartige inzet van bestaande regelingen.
 • Geen leges in rekening brengen  voor evenementen die niet of beperkt doorgaan.
 • Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag Participatiewet-uitkering. Dit gebeurt in overleg met gemeente Buren die deze regeling ook voor Neder-Betuwe uitvoert.
 • Ruimtelijke procedures voor wat betreft ontwikkelplannen niet op te schorten.

Daarnaast heeft het college opdracht gegeven om onderzoek te doen naar:

 • het versnellen van WABO-procedures;
 • de vraag of uitstel opleggen van belastingaanslagen liquiditeitsruimte biedt voor ondernemers.

Daar waar van toepassing gelden de maatregelen tot 1 juni 2020. 

Overigens zijn door het Rijk de afgelopen dagen diverse steunmaatregelen afgekondigd om de negatieve effecten van de coronacrisis (COVID-19) zo goed mogelijk te begeleiden.