Coronavirus - Informatie voor ondernemers

Vragen? Bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid 0800 - 1351 of van de Kamer van Koophandel 0800 - 2117.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Lees hier verder.

UPDATE 1 APRIL 10:55 uur

Extra lokale maatregelen voor ondernemers Neder-Betuwe


Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe hebben op 31 maart 2020 besloten een aantal maatregelen met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn.

UPDATE 28 MAART 22:07 uur

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS).


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft zaterdag 28 maart de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Ook kunnen bepaalde ondernemers een eenmalige gift van 4.000 euro krijgen voor betaling vaste lasten. Lees de uitgebreide informatie.

Belangrijke websites en telefoonnummers

Op rijksoverheid.nl/coronavirusstaan veel antwoorden op vragen die ondernemers gesteld hebben. Dat geldt ook voor de webpagina's van: 

  • Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
  • Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker.
  • Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus.
  • De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
  • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus of op het RIVM.

Of bel het landelijke informatienummer van de rijksoverheid: telefoonnummer 0800 - 1351 of de Kamer van Koophandel: telefoonnummer 0800 - 2117.

Hebt u vragen omdat u ZZP'er bent en in Neder-Betuwe woont?

Gemeente Neder-Betuwe werkt samen met de gemeente Buren op het gebied van ‘Werk en inkomen’.  Als u vragen hebt omdat u ZZP’er bent, dan kunt u hierover informatie vinden bij gemeente Buren. 

Lees ook: Hulp voor ondernemers 

Poster Maatregelen voor ondernemers en verenigingen