Vragen & antwoorden maatregelen en handhaving

naar aanleiding van besluit Kabinet 23 maart

Lees hier de Noodverordening van 26 maart 2020 die bij deze maategelen/handhaving behoort.

 

BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS


Waarom moet ik zoveel mogelijk thuisblijven?

We hebben iedereen nodig in Nederland om verspreiding van het coronavirus in Nederland  tegen te gaan en om kwetsbare groepen te beschermen. Het door iedereen zoveel mogelijk beperken van sociaal contact draagt hieraan bij.

Wat wordt er bedoeld met thuisblijven? Wat mag ik nog wel?

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als dit kan. Ga alleen naar buiten voor noodzakelijke boodschappen maar doe dit alleen, een frisse neus of de zorg voor een ander. Maar houd altijd 1,5 meter afstand en vermijd groepsvorming.

Is dit een lockdown?

Nee. Een lockdown is een heel ingrijpende maatregel die op dit moment gelukkig niet nodig is. Bij een lockdown ligt zowel het maatschappelijke als het economische leven stil en wordt de bewegingsvrijheid van alle inwoners zeer beperkt.

Tot wanneer geldt dit?

Alle maatregelen gelden tot en met 6 april.  28 april (verlengd op 31 maart). Er vinden geen evenementen plaats tot 1 juni.
 

SAMENKOMSTEN / BIJEENKOMSTEN


Wat verstaan we onder een evenement?

We spreken van een evenement als dat planbaar is en vergunningsplichtig.

Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?

Alle evenementen, ook met minder dan 100 personen, worden afgelast tot 1 juni 2020.

Zijn andere soorten samenkomsten ook verboden?

Ja, alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 6 april 28 april (verlengd op 31 maart) verboden, tenzij:

  • Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.
  • Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.

Zijn demonstraties nu ook verboden?

Nee. Voor demonstraties geldt een ander wettelijk kader en de normale procedure.

Betekent dit dat ook alle andere maatregelen worden verlengd tot 1 juni?

Nee. De keuze is gemaakt vanwege organisatorische gronden zoals voorbereidingswerkzaamheden die nu plaatsvinden en waarbij een groot aantal personen betrokken zijn. Zoals Koningsdag-activiteiten.

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Betekent dit dat ook de scholen tot 1 juni gesloten blijven?

Nee. Het sluiten van de scholen geldt vooralsnog tot en met 6 april  28 april (verlengd op 31 maart)

Mag ik nog wel een verjaardagsfeestje thuis vieren?

Naast het eigen gezin, is het advies om het bezoek thuis te beperken tot 3 personen.
 

GROEPSVORMING EN SAMENSCHOLINGSVERBOD

Wat betekent een verbod op groepsvorming?

Door het beperken van sociale contacten is de kans kleiner dat je elkaar besmet. Een burgemeester kan bepalen dat in een bepaald gebied een verbod op groepsvorming geldt. Dit betekent dat er op deze plaats geen groepsvorming mag plaatsvinden met 3 of meer personen. 
Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en die geen huishouden vormen.

Is alle groepsvorming verboden?

Niet binnen gezinnen/huishoudens en op plaatsen en locaties waar geen verbod op groepsvorming geldt. Maar altijd geldt: houd afstand tot elkaar van tenminste 1,5 meter.

Hoe weet ik waar een verbod op groepsvorming geldt?

Houd hiervoor de berichtgeving van onze gemeente in de gaten.

Mogen kinderen nog wel met meer dan 3 vriendjes buitenspelen?

Jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) mogen nog wel met elkaar blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te beperken.
De ouders of verzorgers die toezicht houden, moeten wel 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Ik woon in een wijk waar een groepsvormingsverbod geldt en ben met mijn gezin (>3) op straat. Mag dit?

Ja. Voor gezinnen/huishoudens geldt geen verbod. Wel geldt: blijf zoveel mogelijk thuis en houd altijd 1,5 meter afstand.

Wordt er gehandhaafd op dit samenscholingsverbod?

Ja. U kan worden beboet.

Hoe hoog is de boete?

De exacte hoogte van de boete moet nog worden vastgesteld. U kunt rekening houden met een boete die kan oplopen tot 400 euro. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot 4000 euro.

Een buitenlocatie is niet aangemerkt met een verbod op groepsvorming. Kan er dan toch een sportsessie worden gehouden als iedereen voldoende afstand houdt?

Blijf zoveel mogelijk thuis. Een frisse neus halen is prima, maar ga bij voorkeur niet sporten in groepsverband. Als dit wel veel voorkomt, kan de voorzitter van uw veiligheidsregio besluiten om een groepsverbod in te stellen op deze locatie.

Mijn wijk is niet aangewezen als verbod op groepsvorming. Mag ik dan wel met meer dan 3 personen op straat?

Blijf zoveel mogelijk thuis, ook van werk als dit kan. Een frisse neus halen is prima of een praatje met de buren. Houd wel altijd 1,5 meter afstand.

Sluiten openbare en niet openbare locaties

Er kunnen openbare en niet openbare locaties worden gesloten. Wat betekent dit?
Een voorzitter van een veiligheidsregio kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij aan campings, recreatieparken, parken, natuurgebieden, stranden etcetera. Winkels vallen hier niet onder.

Zijn alle campings en vakantieparken nu dicht?

Een voorzitter van een veiligheidsregio kan besluiten als hier reden toe is om specifieke locaties voor publiek te sluiten. Een reden tot sluiting kan zijn als er door de locatie onvoldoende maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat gasten 1,5 meter afstand kunnen houden.

Geldt dit ook voor markten?

Voor markten geldt een aparte regeling, omdat markten soms deel uitmaken van de voedselketen. Gemeenten en marktmeesters dienen daarom afspraken te maken om ervoor te zorgen dat marktbezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Werken deze maatregelen niet, dan heeft de voorzitter van de veiligheidsregio alsnog de mogelijkheid om tot sluiting over te gaan.

Hoe gaan winkels ervoor zorgen dat iedereen zich aan de veilige afstand houdt?

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt met de winkelbedrijven en hun organisaties, zodat iedereen zich in de winkels aan de veilige afstand van 1,5 meter kan houden. Maar er zijn ook regels opgesteld voor de klanten zelf. Zodat ook zij weten waaraan zij zich moeten houden om zo veilig te kunnen blijven winkelen.

Kunnen winkeliers ook worden aangesproken?

De voorzitter van de veiligheidsregio kan handhaven als winkels en het openbaar vervoer zich niet aan deze afspraken houden. Zo kan een winkel verplicht worden om een scherp deurbeleid te voeren, zoals verschillende winkels nu al vrijwillig doen.

Hoe weet ik welke locaties in mijn omgeving zijn gesloten?

Houd hiervoor de berichtgeving van uw gemeente of regio in de gaten.

Kan ik nog naar de kapper of nagelstylist?

Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april 28 april (verlengd op 31 maart) dat zij hun vak niet meer mogen uitoefenen. Deze locaties moeten worden gesloten.

Ik werk niet op een vaste locatie, maar vaak bij cliënten of patiënten thuis. Het lukt me hierbij niet om 1,5 meter afstand te houden. Mag ik mijn beroep nog uitoefenen?

Deze beroepen, zoals rijscholen, masseurs en fysiotherapeuten kunnen door een voorzitter van een veiligheidsregio verboden worden.

 

GEZINSQUARANTAINE


Wat betekent gezinsquarantaine?

Voor iedereen geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Als u kucht, hoest en/of verkouden bent: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts en/of benauwdheid bij, dan moet iedereen in het huishouden thuisblijven. Blijf ook thuis als iemand anders in uw huishouden verkoudheidsklachten en koorts en/of benauwdheid heeft.

Gelden er voor bepaalde gezinnen uitzonderingen?

Mensen in cruciale beroepsgroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever).

Hoe lang duurt de gezinsquarantaine?

Wanneer u of uw gezinslid 24 uur klachtenvrij is, dan kan de gezinsisolatie worden opgeheven.

Iedereen binnen mijn gezin heeft klachten. Mag ik nog wel boodschappen doen en de hond uitlaten?

Als het niet lukt om hier iemand uit uw omgeving zonder klachten voor te vragen, dan kan dit. Wel altijd alleen en door het gezinslid die hier het meest toe in staat is.

Tot wanneer gelden deze maatregelen?

Alle maatregelen (zoals sluiting scholen, sportverenigingen, eet- en drinkgelegenheden en zoveel mogelijk thuisblijven) gelden vooralsnog tot en met 6 april  28 april (verlengd op 31 maart). Alleen het verbod op evenementen geldt tot 1 juni.